ANBI

standaardform-publicatieplicht-kerkgenootschappen-2023-2024

Officiƫle naam Christengemeente Nieuw Leven, gevestigd in Weert
RSIN-nummer 858211130 (Christengemeente Nieuw Leven)
KvK-nummer 70244685
Adresgegevens Samenkomsten: Kerkgebouw de verrezen Christus, Nassaulaan 1, Weert

Informatie: 0495-535767 (Michiel Hollander)

Doelstellingen De twee hoofddoelen van de gemeente zijn:

  1. Verkondiging van het evangelie naar buitenstaanders
  2. Vorming van de degenen binnen de gemeente tot een christelijke levenswandel
Hoofdlijnen beleidsplan Het beleid is uitgesplitst naar diverse taakgroepen die elk een rol hebben bij de opbouw van de gemeente.

  1. Kringen: kleine groepen waarin mensen elkaar ontmoeten. Ze kunnen elkaar steunen, bemoedigen, aansporen in hun leven met God
  2. Pastoraat: mensen binnen de gemeente helpen in moeilijkheden en hen te helpen een leven te leiden met Jezus als voorbeeld
  3. Evangelisatie: de inhoud van ons geloof bekendmaken aan buitenstaanders, waardoor zij gaan ontdekken wie God en Jezus Christus zijn, wat zij voor ons gedaan hebben, en hen aansporen daarin te gaan geloven
  4. Gebed en aanbidding: mensen stimuleren en helpen om een beter en dieper gebedsleven te ontwikkelen, zowel persoonlijk als gezamenlijk
  5. Diensten: zondagse samenkomsten houden, met een opbouwende preek en goede zang
  6. Jeugd/kinderen: kinderen en jongeren bekend maken (de inhoud van) het geloof en hen te stimuleren zelf te kiezen voor Jezus Christus
  7. Facilitair: praktische zaken regelen die nodig zijn om alles binnen de gemeente goed te laten verlopen
Bestuur De oudsten vormen samen met de diakenen de gemeenteleiding. Een van de oudsten is aangesteld als voorganger.
Op de ledenvergadering wordt jaarlijks verslag gedaan van het bestuur.
Beloningsbeleid Aan de voorganger is een (part-time) salaris toegekend. De oudsten krijgen een vrijwilligersbijdrage. Gastsprekers krijgen een vergoeding.

Gemaakte onkosten van leden worden vergoed.