Pastoraat

Pastoraat

Als moeilijkheden problemen worden

We leven in een onvolmaakte wereld waarin ieder mens te maken krijgt met lastige situaties, moeilijkheden en problemen. Dit kan bijvoorbeeld zijn op het gebied van het persoonlijke leven, relatie, opvoeding, familie, werk en geloof.

Ieder mens loopt het risico beschadigd te raken op allerlei terreinen van het leven. Soms gebeurt er zoveel in iemands leven dat hij/zij het zicht op God, zichzelf en de ander (tijdelijk) kwijt is. Het lukt dan niet meer om daar zelf een weg in te vinden. Dan kan het fijn zijn als er iemand is die een eind met je ‘meeloopt’. Die samen met je op zoek gaat naar het plan van God voor je leven in jouw unieke situatie.

Overtuiging van waaruit wij werken

Het pastoraal team van Christengemeente Nieuw Leven is een team van pastoraal werkers die allemaal een aantal verschillende pastorale opleidingen hebben gevolgd. Wij bieden hulp aan volwassenen en kinderen vanuit een Christelijke visie.

Dat houdt in dat wij geloven dat ieder mens door God uniek is geschapen, door Hem geliefd is, waardevol is. God heeft ons zo gemaakt dat ons leven volledig tot zijn recht komt in relatie met Hem en andere mensen. Hij heeft een plan met het leven van ieder mens.
Pastoraat heeft het herstel van relaties tot doel. Als eerste de relatie met God. Vanuit een levende, liefdevolle relatie met God kunnen we ontdekken wie we werkelijk zijn, hoe we bedoeld zijn. Van daaruit leren we hoe we met persoonlijke moeiten en andere mensen om moeten gaan.

In de Bijbel laat God Zijn plan met de wereld en ook voor ons persoonlijk leven zien. Wij geloven dat de Bijbel geschreven is door mensen die geïnspireerd werden door Gods Geest en zodoende een levensveranderende uitwerking heeft. Gaandeweg leren mensen vanuit de Bijbel, in afhankelijkheid van God, het leven met al zijn vragen en problemen (opnieuw) vorm te geven. Dit zal steeds meer zichtbaar zijn in het dagelijks leven. Het is een groeiproces dat we niet op eigen kracht hoeven door te maken. De Heilige Geest wil ons hierbij ondersteunen en in leiden.

We willen mensen tegemoet treden vanuit Gods liefde en bewogenheid voor hen; dat mensen zich gehoord en gerespecteerd voelen.

Hoe wij te werk gaan

Je kunt contact met ons opnemen per mail, telefoon of na de zondagse samenkomst. Na een eerste kennismaking wordt binnen het pastorale team bepaald welke pastoraal werker met je verder gaat. Deze pastoraal werker maakt een afspraak voor een intakegesprek waarin we samen kijken wat er speelt, waar de problemen liggen. Vervolgens zal er een advies worden gegeven of een voorstel worden gedaan voor een aantal vervolggesprekken en hoe deze eruit gaan zien. Bij akkoord zal er dan volgens dat plan worden gewerkt.

De gesprekken kunnen volgens afspraak zowel plaats hebben bij jou thuis als op het adres van de pastoraal werker. Als team hechten we zeer aan vertrouwelijkheid. Alleen in overleg en met toestemming van degene die pastoraat ontvangt, zal er contact zijn met een ander persoon over de situatie.
Wij vinden het belangrijk dat binnen het pastorale traject mannen met een mannelijke pastoraal medewerker praten en vrouwen met een vrouw.

Als dat nodig is, zal er worden doorverwezen naar andere hulpverlening. Dan is er de mogelijkheid dat de pastoraal werker ondersteunend betrokken blijft bij de weg die ingeslagen wordt.