Contact

Door vragen

voor geloofsvragen of hulpvragen

We willen daar waar nodig en gewenst hulp en steun geven, door te luisteren, mee te leven en te adviseren, door Geest en Woord. Ons verlangen is dat mensen vooruit komen, groeien in hun geloof en hun problemen overwinnen.
Na de samenkomst op zondag staan er mensen van gebed en pastoraat klaar om te bidden met mensen. Wil je met iemand praten, een persoonlijk en vertrouwelijk gesprek? Neem contact op.

Contactpersoon: Wim Baake

Kinderwerk

de jeugd heeft de toekomst

Kinderen mogen gaan zien en ervaren dat God een geweldige God is, die van ons houdt en om ons geeft. We strekken ons uit naar het presenteren van een programma dat uitdagend en vernieuwend is, waardoor ze dat meenemen voor de rest van hun leven, waardoor hun geloof groeit. Heb je vragen over het kinderwerk in de gemeente of wil je graag helpen met het kinderwerk, laat het weten!

Contactpersoon: Margreth Baake

Gebedsteam

geen vraag te gek

Ons verlangen is dat wij een biddende gemeente zullen zijn omdat we ten diepste beseffen dat we niets zonder de Vader kunnen doen. Samen bidden verbindt: in de eerste plaats met onze God en Vader en daarnaast met elkaar.
Wil je meebidden voor de gemeente en de wereld om ons heen, kom dan naar de gebedsavonden en meld je aan voor de gebedsapp.

Contactpersoon: Jeanne Giesbers

Kringen

voor aanmelding en vragen

De kringen zijn plaatsen waar mensen elkaar echt leren kennen, met elkaar delen en zich verbonden weten. Elke kring komt eens per twee weken samen bij iemand thuis. Wil je meer weten of aansluiten bij een kring, neem dan contact op.

Contactpersoon: Mirjam Hollander