Leesrooster

 • Geschenk van God
  11 december 2018

  Door zijn ​genade​ bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God. (Efeziërs 2:8)

  Ik ben je Redder. Ik heb je geschapen naar Mijn beeld, Mijn kind. Vol liefde kijk Ik naar je. Ik zie iets van Mijzelf in jou terug. Ook zie Ik je zwakheden en tekortkomingen. Maar die maken Mijn liefde voor jou niet minder, eerder meer. Ik zie ook je geloof in Mij: dat je met vallen en opstaan je vertrouwen in Mij stelt. Dat is het werk van Mijn Geest in jou! Mijn genade deel Ik met handenvol aan je uit. Ik wil niets liever. Je bent gered. Je bent vrij. Je bent onvoorwaardelijk geliefd. Dat is Mijn geschenk voor jou. Ontvang het met open handen en een open hart. In Jezus' naam.

  Door Mijn genade ben je gered. Dat is Mijn geschenk voor jou.

  lees meditatie op tijdmetjezus.nl > […]

 • Verlangen
  10 december 2018

  Ik zie uit naar de HEER, mijn ziel ziet uit naar hem en verlangt naar zijn woord. (Psalm 130:5)

  Deze Psalm is een plek waar Ik jou wil ontmoeten. Ik wil je er aanraken door Mijn Geest die in jou het verlangen naar Mij werkt. Dat verlangen is er al lang. Maar je hebt het verstopt, je hebt het onderdrukt, je hebt het laten overwoekeren door andere zaken. Diep in jou is er een verlangen naar mijn woord. Ik wil tot je spreken. Ik wil spreken tot je hart. Luister naar wat Ik zeg. Ik heb je lief. Ik vergeef je je zonden. Ik zet je in de ruimte. Ik geef je rust en vertrouwen. Ik ben je Redder door Mijn Zoon Jezus. Jij verlangt naar Mij. En Ik naar jou.

  Ik geef jou verlangen naar Mijn woord.

  lees meditatie op tijdmetjezus.nl > […]

 • Uit de diepte
  9 december 2018

  Uit de diepte roep ik tot u, HEER, Heer, hoor mijn stem, wees aandachtig, luister naar mijn roep om ​genade. (Psalm 130:1-2)

  Ik hoor je stem. Ik ben aandachtig. Ik luister naar je roep om genade. Zeg tegen Mij wat er in je leeft. Ik verlang ernaar dat je uit de diepte tot Mij roept. Roep tot Mij uit de diepte van je ellende: ik ken je lijden en je verdriet en je pijn. Deel dat met Mij. Roep tot Mij uit de diepte van je zonde: Ik ken je strijd en je falen. Ik wil je Mijn vergeving laten ervaren. Roep tot Mij uit de diepte van je ziel: diep binnenin jou is de plek waar Ik in je woon, waar Ik je ontmoet en waar Ik Mijn genade wil laten stromen.

  Ik luister naar je roep om genade.

  lees meditatie op tijdmetjezus.nl > […]

 • Het nieuwe Jeruzalem
  8 december 2018

  Toen zag ik de ​heilige​ stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. (Openbaring 21:2)

  Als er verdriet is in je leven vanwege het verlies van een geliefde of een ander gemis, kijk dan naar de toekomst. Ja, Ik nodig je op dit moment uit om te zien dat Mijn heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdaalt uit de hemel, bij Mij vandaan. Het is een prachtige stad, vol vreugde en vrede, vol glans en glorie! Zo mooi, je kunt het je nu nog niet voorstellen. De schoonheid van die stad is veel groter dan het verdriet of de pijn die je nu voelt. Vertrouw op Mij. Ik ben nu al bezig om dat nieuwe Jeruzalem dichterbij te brengen. Open je ogen en je hart ervoor.

  Het nieuwe Jeruzalem daalt neer bij Mij vandaan!

  lees meditatie op tijdmetjezus.nl > […]

 • Het goede
  7 december 2018

  Ik besef dat in mij, in mijn eigen natuur, het goede niet aanwezig is. Ik wíl het goede wel, maar het goede doen kan ik niet. (Romeinen 7:18)

  Deze woorden van Paulus maken iets belangrijks duidelijk over wie je bent zonder Mij. Paulus had daar een diep besef van. Als hij naar binnen keek bij zichzelf, was dit wat hij zag: dat in hem het goede niet aanwezig was. Hij zag het kwade, de onwil, de zonde en dat gaf hem een onmachtig gevoel. In alle eerlijkheid gaf hij er woorden aan. Ik nodig je uit om dat ook te doen. Om te zeggen: 'Ik wil het goede wel, maar het goede doen kan ik niet.' Nee, uit jezelf kun je het niet! Maar als de Geest van Jezus in je woont, wordt alles anders! Dat beloof Ik je!

  Het goede doen kun je niet uit jezelf. Maar Jezus kan het door jou heen!

  lees meditatie op tijdmetjezus.nl > […]

Het leesrooster wordt aangeboden met dank aan tijdmetjezus.nl en met toestemming van de auteur.

Wilt u de overdenking elke werkdag per mail ontvangen? U kunt zich hier voor aanmelden op www.tijdmetjezus.nl