Leesrooster

 • Kracht en zwakheid
  4 februari 2023

  Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid: in beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk. (2 Korintiƫrs 12:10)

  [LEES]
  Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

  [LUISTER]
  Ik geef jou kracht. Ik weet wat er zeer doet in je leven. Ik zie het als je teleurgesteld bent of je verslagen voelt. Ik ken je zwakke momenten, beter nog dan jij ze zelf kent. Wees niet bang: Ik ben met mijn kracht in je. Wees in je zwakheid sterk door Mij te ontvangen. Ik geef jou kracht.

  [BID]
  God, help me uw kracht te ervaren in mijn zwakheid.

  [WEES STIL]
  Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.

  lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

 • Niet bang
  3 februari 2023

  Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand. (Jesaja 41:10)

  [LEES]
  Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

  [LUISTER]
  Deze woorden wil Ik op dit moment in je hart leggen. Luister goed. Ik wil dit tegen je zeggen: wees niet bang! Wees niet bang, want Ik ben bij je. Ik ben dichterbij dan je misschien denkt. Ik zal je sterken, Ik zal je steunen. Ik ben Overwinnaar. Ik ben God. Ik ben bij je. Vandaag en alle dagen. Je bent niet alleen.

  [BID]
  God, dank U dat ik niet bang hoef te zijn.

  [WEES STIL]
  Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.

  lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

 • Niet bezorgd
  2 februari 2023

  Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden. (Filippenzen 4:6)

  [LEES]
  Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

  [LUISTER]
  Er is veel waarover je bezorgd kunt zijn. Over je gezondheid, over wat er gebeurt in je eigen leven en in de wereld, over de toekomst. Maar Ik nodig je uit om bij elke zorg die je ervaart je naar Mij toe te wenden. Vraag wat je nodig hebt, Ik zal je helpen. Dank voor waar je blij mee bent. Leg je leven in mijn hand.

  [BID]
  God, leer me om niet bezorgd te zijn.

  [WEES STIL]
  Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.

  lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

 • Bron van zegen
  1 februari 2023

  Ik zal je tot een groot volk maken, Ik zal je zegenen, je naam veel aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn. (Genesis 12:2)

  [LEES]
  Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

  [LUISTER]
  Ik zegen jou vandaag met goedheid en liefde, met trouw en hoop en hulp. En ik maak je tot een bron van zegen, zodat je wat je ontvangt kunt doorgeven aan de mensen om je heen. Wil je dat? Wil je vandaag een bron van zegen zijn voor de mensen om je heen? Wil je doorgeven wat je van mij ontvangt? Ik ben bij je. Ga maar op weg.

  [BID]
  God, help me om een bron van zegen te zijn.

  [WEES STIL]
  Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.

  lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

 • Volhouden
  31 januari 2023

  We weten dat ellende tot volharding leidt, volharding tot betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid tot hoop. (Romeinen 5:3-4)

  [LEES]
  Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

  [LUISTER]
  Ik ken de moeiten en teleurstellingen die er zijn in je leven. Ik zie je ellende. Maar weet dat Ik erbij ben en je niet loslaat. Ik ben je helper. Blijf volhouden. Dat zal in je leven leiden tot betrouwbaarheid en hoop. Als je met mijn hulp volhoudt, gebeuren er nieuwe dingen.

  [BID]
  God, help me vol te houden.

  [WEES STIL]
  Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.

  lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

Het leesrooster wordt aangeboden met dank aan tijdmetjezus.nl en met toestemming van de auteur.

Wilt u de overdenking elke werkdag per mail ontvangen? U kunt zich hier voor aanmelden op www.tijdmetjezus.nl