Leesrooster

 • Stempel van de Geest
  4 oktober 2022

  In Christus bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de heilige Geest die ons beloofd is. (Efeziërs 1:13b)

  [LEES:]
  Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

  [LUISTER:]
  Ik heb op jou de vingerafdruk van mijn Geest achtergelaten. Jij bent door Hem gestempeld. Mijn Geest raakt jouw leven van alle kanten en Hij woont in jou. Door jouw geloof in Mij, is Hij werkelijkheid geworden in jouw bestaan. Vier daarom de liefde, de trouw, de vreugde en de vriendelijkheid van de Geest die in jou is!

  [BID:]
  Heer Jezus, laat uw Geest mijn leven stempelen.

  [WEES STIL:]
  Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.

  lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

 • Redding
  3 oktober 2022

  In Christus hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding. (Efeziërs 1:13a)

  [LEES:]
  Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

  [LUISTER:]
  Je kent Mij. Je hebt over Mij gehoord. Je hebt geluisterd naar de woorden die Ik heb gesproken en je luistert naar de woorden die Ik nu spreek. Ik zeg je de waarheid: Ik heb je lief met alles wat in Mij is. Ik red jou. Dat is het goede nieuws dat elke dag als nieuw mag klinken in jouw leven: het evangelie van jouw redding!

  [BID:]
  Heer Jezus, dank U dat U mij redt.

  [WEES STIL:]
  Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.

  lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

 • Hoop op Christus
  2 oktober 2022

  In Christus heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld om vanaf het begin onze hoop te vestigen op Christus, tot eer van Gods grootheid. (Efeziërs 1:11-12)

  [LEES:]
  Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

  [LUISTER:]
  Als je wanhopig bent, als er veel teleurstellingen in je leven zijn, als je je moedeloos voelt, neem dan nu de tijd om daar bij stil te staan. Aanvaard dat er is wat er is. En vestig van daaruit je hoop opnieuw op Mij. Jezus Christus. Want dat is de bestemming die God met jouw leven heeft: dat je hoopt op Mij. Zie Mij en put nieuw hoop.

  [BID:]
  Heer Jezus, maak me hoopvol.

  [WEES STIL:]
  Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.

  lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

 • Mysterie
  1 oktober 2022

  Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht dit mysterie onthuld: zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken. (Efeziërs 1:10)

  [LEES:]
  Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

  [LUISTER:]
  Toen Ik op aarde kwam, was het de tijd waarop het verlangen van mijn Vader in vervulling ging. Alle prachtige wijsheid, alle mooie geheimen van mijn Vader - Ik mocht ze tot uitdrukking brengen in deze wereld door mens te worden en te leven en te sterven en op te staan. Laat Mij daarom ook het mooiste geheim van jouw leven zijn.

  [BID:]
  Heer Jezus, U bent Gods mysterie.

  [WEES STIL:]
  Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.

  lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

 • Verlost en vergeven
  30 september 2022

  In Hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken. (Efeziërs 1:7)

  [LEES:]
  Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

  [LUISTER:]
  Al je zonden zijn je vergeven! Je bent verlost! Dat wil Ik vandaag tegen je zeggen. Door mijn bloed, door mijn lijden en het kruis waaraan Ik stierf, is er voor jou genade. Volop genade. Rijke genade. Overvloedige genade. Het kan niet op. Ja, je bent verlost en vergeven. Leef in die ruimte van genade en goedheid. En deel die genade uit aan mensen om je heen.

  [BID:]
  Heer Jezus, dank U voor verlossing en vergeving.

  [WEES STIL:]
  Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.

  lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

Het leesrooster wordt aangeboden met dank aan tijdmetjezus.nl en met toestemming van de auteur.

Wilt u de overdenking elke werkdag per mail ontvangen? U kunt zich hier voor aanmelden op www.tijdmetjezus.nl