Leesrooster

 • Pijn en verdriet
  14 juni 2024

  Toch ziet U de pijn en het verdriet, U merkt het op en weegt het in uw hand. Op U vertrouwen weerloze mensen, de wezen, U komt hun te hulp. (Psalm 10:14)

  [LEES:]
  Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

  [LUISTER:]
  Ik zie je pijn en je verdriet. Ik weet waar jij het moeilijk mee hebt. Ik merk het op en weeg het in mijn hand. Vertrouw daarop. In je weerloosheid en je kwetsbaarheid kom Ik je te hulp. Zoek mij daarom in je pijn en je nood. Ik laat me door je vinden om je te helpen en te troosten.

  [BID:]
  Jezus, dank U dat U mijn kwetsbaarheid kent.

  [WEES STIL:]
  Blijf nu nog even stil in de aanwezigheid van Jezus.

  lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

 • Vertrouwen
  13 juni 2024

  Wie uw naam kent, kan op U vertrouwen, U verlaat niet wie U zoeken, HEER. (Psalm 9:11)

  [LEES:]
  Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

  [LUISTER:]
  Ik verlaat je niet. Ik ben altijd bij je. Mijn namen helpen je om Mij te kennen en Mij te ervaren in je dagelijkse leven. Ken mijn naam als herder voor mijn schapen, mijn naam als licht voor de wereld, mijn naam als het leven voor iedereen. Ken Mij en vertrouw Mij. Ik zal je niet verlaten.

  [BID:]
  Jezus, U wil ik kennen, steeds meer.

  [WEES STIL:]
  Blijf nu nog even stil in de aanwezigheid van Jezus.

  lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

 • Toevertrouwd
  12 juni 2024

  U hebt hem bijna een god gemaakt, hem gekroond met glans en glorie, hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd. (Psalm 8:6-7)

  [LEES:]
  Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

  [LUISTER:]
  Ik heb jou, mens, gekroond met glans en glorie. Ja, Ik heb je bijna een god gemaakt. Want je bent geroepen om op aarde de trouw en de liefde van Mij en van mijn Vader zichtbaar te maken. Aan jouw handen is het werk toevertrouwd dat Ik wil doen. Doe het in de kracht van mijn Geest.

  [BID:]
  Jezus, help me om het werk te doen dat U mij toevertrouwt.

  [WEES STIL:]
  Blijf nu nog even stil in de aanwezigheid van Jezus.

  lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

 • Rechtvaardig
  11 juni 2024

  Roep de goddelozen een halt toe en wees de rechtvaardige tot steun. U die hart en nieren doorgrondt bent een rechtvaardige God. (Psalm 7:10)

  [LEES:]
  Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

  [LUISTER:]
  Ik doorgrond je hart en nieren. Ik ken je. Ik ben een rechtvaardig God en Ik roep onrechtvaardigheid een halt toe. Jou roep Ik op vandaag om een rechtvaardige te zijn, om onrecht te haten en het recht te omarmen. Daarin ben Ik jou tot steun. Wees rechtvaardig want Ik ben rechtvaardig.

  [BID:]
  Jezus, steun mij in het rechtvaardig zijn.

  [WEES STIL:]
  Blijf nu nog even stil in de aanwezigheid van Jezus.

  lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

 • Tranen
  10 juni 2024

  Moe ben ik van zuchten, elke nacht is mijn kussen nat, mijn bed doorweekt van tranen. (Psalm 6:7)

  [LEES:]
  Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

  [LUISTER:]
  Ik ken het verdriet dat in je leven is. Ik ken je vermoeidheid en je zuchten. Ik zie het en Ik hoor het als je huilt en als er tranen zijn, als je wakker ligt vanwege zorgen en moeiten. Weet dat Ik er altijd voor je ben om je te troosten, je te genezen, je te bevrijden.

  [BID:]
  Jezus, troost mij als er tranen zijn.

  [WEES STIL:]
  Blijf nu nog even stil in de aanwezigheid van Jezus.

  lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

Het leesrooster wordt aangeboden met dank aan tijdmetjezus.nl en met toestemming van de auteur.

Wilt u de overdenking elke werkdag per mail ontvangen? U kunt zich hier voor aanmelden op www.tijdmetjezus.nl