Leesrooster

 • Volharden
  24 mei 2023

  Maar als wij hopen op wat we nog niet zien, blijven we in afwachting daarvan volharden. (Romeinen 8:25)

  [LEES:]
  Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

  [LUISTER:]
  Je leeft in een wereld waarin alles snel gaat en waarin verlangens ook snel vervuld moeten worden. Maar Ik geef je mijn Geest om je te leren wachten, om geduldig in afwachting te zijn van wat er komen gaat en waarvan je eigenlijk nog maar nauwelijks een idee hebt. Blijf volharden in de hoop. Houd vol!

  [BID:]
  God, leer me om vol te houden.

  [WEES STIL:]
  Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.

  lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

 • Hopen
  23 mei 2023

  In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? (Romeinen 8:24)

  [LEES:]
  Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

  [LUISTER:]
  Samen met jou zie Ik een verscheurde schepping, een en al sterfelijkheid. Maar er is hoop die redding biedt. Kijk tegen je ervaring van dit moment in uit naar iets beters, iets mooiers, dat nu nog onzichtbaar is. Laat de hoop op leven levend in je zijn . Wat je nu nog niet ziet, komt wel.

  [BID:]
  God, laat me hoopvol leven.

  [WEES STIL:]
  Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.

  lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

 • Kinderen van God
  22 mei 2023

  En niet alleen de schepping, ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn: de verlossing van ons sterfelijk bestaan. (Romeinen 8:23)

  [LEES:]
  Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

  [LUISTER:]
  Jij hebt de Geest als voorschot ontvangen. Al mijn kinderen op aarde zuchten mee met mijn Geest. Niet alleen de schepping, waarover de Geest zweeft, zucht. Mijn kinderen doen dat ook. Want er is veel kapot. Daar lijden Gods kinderen onder. Het mooiste moet nog komen: de verlossing van dit sterfelijk bestaan.

  [BID:]
  God, verlos ons en uw schepping van het sterven.

  [WEES STIL:]
  Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.

  lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

 • Zuchten
  21 mei 2023

  Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barenswee?n zucht en lijdt. (Romeinen 8:22)

  [LEES:]
  Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

  [LUISTER:]
  De schepping zucht. Al zo lang als er mensen zijn, is er ook het zuchten van de schepping. Altijd weer is er het lijden. Ik zie het leed. Ik weet ervan. Ik ben erbij met liefde die groter is dan het leed. Weet dat al het leed eens uitmondt in nieuw leven. Ik maak alles nieuw.

  [BID:]
  God, wees de schepping nabij.

  [WEES STIL:]
  Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.

  lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

 • De schepping
  20 mei 2023

  Maar er is hoop, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. (Romeinen 8:21)

  [LEES:]
  Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

  [LUISTER:]
  De situatie waarin mijn schepping verkeert is wel ernstig, maar niet hopeloos. Er ligt een betere toekomst in het verschiet. En er zijn al tekens zichtbaar: tekens van hoop en van herstel, tekens die een verlangen naar een nieuwe volmaaktheid wakker roepen en brandend houden. Ik ga alles nieuw maken. Eens zal er vrijheid en glorie zijn, niet alleen voor mijn kinderen maar ook voor de schepping.

  [BID:]
  God, maak alles nieuw.

  [WEES STIL:]
  Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.

  lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

Het leesrooster wordt aangeboden met dank aan tijdmetjezus.nl en met toestemming van de auteur.

Wilt u de overdenking elke werkdag per mail ontvangen? U kunt zich hier voor aanmelden op www.tijdmetjezus.nl