Leesrooster

 • In de hemel
  16 juni 2019

  Naar u sla ik mijn ogen op, naar u die in de hemel troont. (Psalm 123:1)

  Als je onderweg bent, is het belangrijk om een ankerpunt te hebben. Zo’n ankerpunt is de hemel. Op aarde heb je vaak te maken met tegenslagen, met doodlopende wegen, met keuzes rond afslagen die je al dan niet moet nemen. Maar altijd kun je dan omhoog kijken, naar de hemel, als de plaats waar Ik troon. Ik ben de Heer van het heelal. Ik ben de koning van de wereld. Ik ben de machtige God die jou ziet als je naar Mij kijkt. Sla je ogen daarom op naar Mij. En ontdek steeds opnieuw dat Ik je zie en ken. Mijn hemelse licht schijnt over jouw aardse leven.

  Sla je ogen naar Mij op!

  lees meditatie op tijdmetjezus.nl > […]

 • In eeuwigheid
  15 juni 2019

  De HEER houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid. (Psalm 121:8)

  Het leven dat je leeft, is soms eindeloos complex. Er zijn zoveel dingen die gebeuren, zoveel gedachten om te denken, zoveel problemen om mee om te gaan, zoveel gevoelens om een plek aan te geven, zoveel keuzes die gemaakt moeten worden. Te midden van die eindeloze complexiteit is het heerlijk om tot je door te laten dringen dat Ik daarover de wacht houd. Niet zo nu en dan, maar altijd: van eeuwigheid tot eeuwigheid. Alles wat tijdelijk is aan jouw leven, is in mijn eeuwigheid opgenomen. Ik ken en weet het allemaal. Ik houd de wacht. Vind je rust daarom bij Mij.

  Ik houd de wacht over jou.

  lees meditatie op tijdmetjezus.nl > […]

 • Bevrijden
  14 juni 2019

  Bevrijd mijn ziel, HEER, van lippen die liegen, van de tong die bedriegt. (Psalm 120:2)

  Ik ben de HEER, de enige ware God. Mijn Zoon Jezus Christus is de weg, de waarheid en het leven. Mijn Geest leidt je in alle waarheid. Daarom vraag Ik je om alle leugen en bedrog uit je leven te bannen. Geef leugens geen plaats, lieg niet met je lippen maar spreek elk moment de waarheid. Want alleen de waarheid maakt vrij. Alleen als je liegen en bedriegen haat als het werk van de duivel, zal er echte ruimte in je leven zijn. De ruimte waar Ik bij je ben, de God van waarheid en vrede. Leef in de vrijheid van de waarheid en je ziel zal zich bevrijd voelen.

  Wees vrij. Leef de waarheid!

  lees meditatie op tijdmetjezus.nl > […]

 • Roepen
  13 juni 2019

  Roep ik in mijn nood tot de HEER, hij geeft mij antwoord. (Psalm 120:1)

  Je bent als mens onderweg in dit leven. Ik hoop dat je elke dag beseft dat Ik erbij ben. Want onderweg zijn is lang niet altijd gemakkelijk: er gebeuren moeilijke dingen, er zijn tegenslagen, er dreigen gevaren. Juist als je zo onderweg bent, word je teruggeworpen op Mij als de HEER, die met je mee gaat. Roep Mij aan in je nood, welke nood dat ook is. En vertrouw erop dat Ik antwoord geeft. Misschien niet altijd op de manier die je verwacht. Maar Ik beloof je dat je als je je tot Mij wendt in je nood, Ik je vrede in je hart zal geven.

  Roep tot Mij in je nood.

  lees meditatie op tijdmetjezus.nl > […]

 • Jezus toebehoren
  12 juni 2019

  Wie ​Christus​ ​Jezus​ toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het ​kruis​ geslagen. (Galaten 5:24)

  Jij bent mijn geliefde kind. Jij behoort Christus Jezus toe. Laat dat tot je doordringen op dit moment. Je bent niet van jezelf. Je bent van Jezus, elk moment van de dag. Op de momenten dat het leven goed is en ook op momenten dat er moeiten zijn. Jij behoort Jezus Christus toe. Sla daarom je eigen natuur met alle hartstocht en begeerten aan het kruis. Laat verkeerde verlangens geen vat meer op je krijgen, door je steeds opnieuw toe te wenden naar het kruis. Jij behoort Jezus Christus. Leef daarom voor Mij en laat de krachten van de Geest door je heen stromen. Leef in Christus!

  Jij behoort Jezus Christus toe en niemand anders.

  lees meditatie op tijdmetjezus.nl > […]

Het leesrooster wordt aangeboden met dank aan tijdmetjezus.nl en met toestemming van de auteur.

Wilt u de overdenking elke werkdag per mail ontvangen? U kunt zich hier voor aanmelden op www.tijdmetjezus.nl