Leesrooster

 • Geen wraak
  29 januari 2020

  Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters. (Romeinen 12:19)


  [LEES:]
  Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

  [LUISTER:]
  Als jou onrecht wordt aangedaan, als er dingen gebeurd zijn die je pijn doen, waak er dan voor dat je wraakzuchtig wordt. Neem geen wraak, want je ben geliefd, door Mij. Laat er zich geen wrok bij je vastzetten van binnen. Ik geef ruimte. Neem geen wraak, maar laat Mij je liefde geven.

  [BID:]
  Heer Jezus, bewaar me voor wrok en wraak. Geef me vrede en liefde.

  [WEES STIL:]
  Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.  lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

 • In vrede leven
  28 januari 2020

  Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in ?vrede? te leven. (Romeinen 12:18)


  [LEES:]
  Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

  [LUISTER:]
  Gelukkig de vredestichters. Dat is wat Ik vandaag tegen je zeg. Als er afstand is gegroeid tussen jou en andere mensen, span je dan in om de vrede te zoeken. Doe er alles voor, zover het in je macht ligt. Bedenk: Ik kan meer dan jij. Bid daarom ook om vrede en herstel.

  [BID:]
  Heer Jezus, help me om met iedereen in vrede te leven.

  [WEES STIL:]
  Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.  lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

 • Het goede doen
  27 januari 2020

  Probeer voor alle mensen het goede te doen. (Romeinen 12:17)


  [LEES:]
  Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

  [LUISTER:]
  Mijn Vader is vol goedheid. Dat heb Ik laten zien toen Ik op aarde was. Die goedheid van de Vader en van Mij geef Ik ook aan jou. Put uit die goedheid als je omgaat met mensen. Probeer voor alle mensen het goede te doen, omdat Ik goed ben, omdat de Vader goed is!

  [BID:]
  Heer Jezus, help me om altijd het goede te doen.

  [WEES STIL:]
  Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.  lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

 • Niet vergelden
  26 januari 2020

  Vergeld geen kwaad met kwaad. (Romeinen 12:17)


  [LEES:]
  Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

  [LUISTER:]
  Er is veel kwaad in deze wereld. Ook jij hebt ermee te maken, met situaties en relaties waarin dingen gebeuren die niet goed zijn en die pijn doen. Maar beantwoordt het kwaad nooit met nieuw kwaad. Laat Mij het kwaad dragen, en zoek naar manieren om goed te doen.

  [BID:]
  Heer Jezus, help me om kwaad niet met kwaad te vergelden.

  [WEES STIL:]
  Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.  lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

 • Inzicht
  25 januari 2020

  Ga niet af op uw eigen inzicht. (Romeinen 12:16)


  [LEES:]
  Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

  [LUISTER:]
  Ik wil je wijsheid geven. Vertrouw niet op je eigen wijsheid maar stel je open voor de inzichten die Ik je kan geven. Luister naar mijn stem. Ontdek wat Ik je te zeggen heb als je zoekt naar de weg die je moet gaan. Mijn wijsheid gaat die van jou en mensen ver te boven!

  [BID:]
  Heer Jezus, laat me delen in uw wijsheid, zodat ik inzicht krijg.

  [WEES STIL:]
  Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.  lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

Het leesrooster wordt aangeboden met dank aan tijdmetjezus.nl en met toestemming van de auteur.

Wilt u de overdenking elke werkdag per mail ontvangen? U kunt zich hier voor aanmelden op www.tijdmetjezus.nl