Leesrooster

 • Liefhebben
  7 december 2019

  Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. (Johannes 14:15)


  [LEES:]
  Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


  [LUISTER:]
  Ik heb jou lief. Jij bent Mij alles waard. Heb Mij daarom ook lief: laat je hart steeds opnieuw naar Mij uitgaan. Je laat zien dat je Mij liefhebt, door je aan mijn geboden te houden. Dit zijn mijn geboden: heb lief, vergeef, wees barmhartig, wees oprecht, dien de ander, eer mijn Vader die in de hemel is. Zo heb je Mij lief.


  [BID:]
  Heer Jezus, maak me liefdevol gehoorzaam aan uw geboden.


  [WEES STIL:]
  Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.  lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

 • Ik zal het doen
  6 december 2019

  Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen. (Johannes 14:14)


  [LEES:]
  Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


  [LUISTER:]
  Dit is wat Ik wil: dat mijn koninkrijk zichtbaar wordt op aarde. Ook door jou heen. Als je bidt in verbondenheid met Mij en met mijn wil, zal Ik doen wat je aan Mij vraagt. Vraag om licht. Vraag om vrede. Vraag om genade. Vraag om heelheid. Vraag om vergevingsgezindheid. En laat Mij het dan doen.


  [BID:]
  Heer Jezus, maak ook door mij heen uw koninkrijk zichtbaar.


  [WEES STIL:]
  Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.  lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

 • De grootheid van de Vader
  5 december 2019

  En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. (Johannes 14:13)


  [LEES:]
  Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


  [LUISTER:]
  Mijn verlangen is dat de grootheid van mijn Vader zichtbaar wordt. Vraag daarom aan Mij wat je wilt. Zoek in verbondenheid met Mij naar wat mijn diepste verlangen is. En laat dat ook jouw verlangen worden. Dan kun je vragen wat je maar wilt, en dan zal Ik het doen. Laat Ik jouw verlangen mogen zijn!


  [BID:]
  Heer Jezus, wees mijn verlangen!


  [WEES STIL:]
  Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.  lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

 • Wie op Mij vertrouwt
  4 december 2019

  Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader. (Johannes 14:12)


  [LEES:]
  Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


  [LUISTER:]
  Vertrouw op Mij. Ook vandaag bij alles wat er op je afkomt. Als je op Mij vertrouwt zul je merken dat je tot veel meer in staat bent dan je denkt. Vertrouw niet op je eigen kracht. Want die is maar heel beperkt. Vertrouw op Mij en op mijn Vader. Dan zul je in mijn kracht kunnen doen wat Ik doe.


  [BID:]
  Heer Jezus, help me om op U te vertrouwen.


  [WEES STIL:]
  Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.  lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

 • Ik ben in de Vader
  3 december 2019

  Geloof me: ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Als je mij niet gelooft, geloof het dan om wat hij doet. (Johannes 14:11)


  [LEES:]
  Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?


  [LUISTER:]
  Mijn Vader en Ik: wij zijn ??n. Dat kun je geloven omdat Ik het zeg en omdat Ik altijd de waarheid spreek. Maar je kunt het ook zien aan wie Ik ben en wat Ik doe. Als Ik spreek, spreekt de Vader. Als Ik genees, geneest de Vader. Als Ik vergeef, vergeeft de Vader. Als Ik wonderen doe, doet mijn Vader wonderen. Ken Mij, dan ken je de Vader!


  [BID:]
  Heer Jezus, leer mij om in U steeds meer de Vader te zien


  [WEES STIL:]
  Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.  lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

Het leesrooster wordt aangeboden met dank aan tijdmetjezus.nl en met toestemming van de auteur.

Wilt u de overdenking elke werkdag per mail ontvangen? U kunt zich hier voor aanmelden op www.tijdmetjezus.nl