Leesrooster

 • Wonderbaarlijk licht
  16 november 2018

  Maar u bent een ​uitverkoren​ geslacht, een koninkrijk van ​priesters, een ​heilige​ natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. (1 Petrus 2:9)

  Ik heb jou uit de duisternis geroepen om in het licht te leven. Leef daarom in het licht! Het is een wonder dat dat kan. Dat wonder heeft een naam: Jezus Christus. Mijn geliefde Zoon heeft jou gered. Hij maakte het door Zijn leven en dood mogelijk dat jij nu leeft als uitverkorene, als priester, als iemand die hoort bij Mijn volk. Leef daarom in het wonderbaarlijke licht en getuig van dat licht. Laat het licht van Jezus in je zijn en door je heen schijnen zodat de mensen om je heen ook naar dat licht worden getrokken. Leef in het licht!

  Ik heb je geroepen naar Mijn wonderbaarlijke licht.

  lees meditatie op tijdmetjezus.nl > […]

 • Je bent van Mij
  15 november 2018

  Welnu, dit zegt de HEER, die jou schiep, ​Jakob, die jou vormde, ​Israël: Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen, ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij! (Jesaja 43:1)

  Eens sprak Ik deze woorden tegen Mijn volk Israël. Vandaag zeg Ik ze tegen jou: je bent van Mij! Bij alles wat er moeilijk is in je leven en waar je mee worstelt zeg Ik: wees niet bang! Ik heb jou gemaakt. Ik heb jou geschapen. Ik heb jou gevormd. Ik ken je naam. Bij die naam heb Ik je geroepen, geroepen om op Mij te vertrouwen en om met Mij mee te gaan. Ik zal je in de vrijheid zetten. En als je Mij op dit moment opnieuw jouw God laat zijn, dan sta jij nu in die vrijheid! Je bent van Mij. Ik laat je niet los.

  Ik heb je bij je naam geroepen.

  lees meditatie op tijdmetjezus.nl > […]

 • Geest van inzicht
  14 november 2018

  Moge de God van onze ​Heer​ ​Jezus​ ​Christus, de vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. (Efeziërs 1:17)

  Je verlangt ernaar om Mij beter te leren kennen. Dat is een mooi verlangen. Met je eigen verstand en je eigen gevoel zul je alleen niet veel verder komen. Want Ik ben de Vader van alle luister: alle glans en schittering en indrukwekkendheid bij elkaar van wat goed en mooi is in deze wereld, haalt het niet bij Mijn glorie! Daarom wil Ik je Mijn Geest schenken. Hij is de Geest van inzicht. Hij zal je laten zien wat er over Mij is geopenbaard. Stel je open voor Mijn Geest. Laat je raken door Mijn Woord. Ik ben je Vader, vol luister en glorie. Leer Mij kennen.

  Leer Mij kennen. Ik geef je Mijn Geest van inzicht.

  lees meditatie op tijdmetjezus.nl > […]

 • Goede Geest
  13 november 2018

  Leer mij uw wil te volbrengen, u bent mijn God, laat uw goede geest mij leiden over geëffende grond. (Psalm 143:10)

  Ik wil je leren om Mijn wil te volbrengen. Die wil gaat over goedheid en liefde: Ik wil dat je goed bent en liefdevol voor de mensen om je heen zoals Ik dat ben voor jou. Ik ben jouw God. Je hoeft Mijn wil niet in eigen kracht te volbrengen. Dat denk je soms wel, en vaak probeer je dat ook. Maar het is niet nodig. Ik geef je Mijn goede Geest. Hij zal de weg die voor je ligt effenen. Als je kuilen en hobbels ziet, weet dan dat Mijn goede Geest bij je is en in je is. Zo leer Ik je om Mijn wil te volbrengen.

  Laat je leiden door Mijn goede Geest.

  lees meditatie op tijdmetjezus.nl > […]

 • Verlangen
  12 november 2018

  Verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. (1 Petrus 2:2)

  Vandaag wil Ik je verlangen aanwakkeren naar Mijn woorden. Ik laat je door die woorden heen altijd opnieuw weten dat ik je ken en liefheb en leid. Zoals kleine baby's verlangen naar de melk van hun moeder, verlang zo naar de woorden die Ik tot je spreek. Ik wil dat je groeit in geloof en genade! Ik wil dat je je redding bereikt: een leven in de vrijheid van Christus, een leven vol van Mijn Heilige Geest! Hoor Mijn woorden zoals ze klinken in de Bijbel en zoals ze klinken in je hart. Ga de weg van de liefde. Ga de weg van het leven. Ga de weg van Mijn woorden.

  Verlang naar Mijn woorden, want Ik wil dat je groeit.

  lees meditatie op tijdmetjezus.nl > […]

Het leesrooster wordt aangeboden met dank aan tijdmetjezus.nl en met toestemming van de auteur.

Wilt u de overdenking elke werkdag per mail ontvangen? U kunt zich hier voor aanmelden op www.tijdmetjezus.nl