Leesrooster

 • Verborgen
  24 april 2019

  U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God. (Kolossenzen 3:3)

  Niets in deze wereld heeft nog macht over jou. Je bent gestorven voor wat je op aarde in de greep kan houden. In je doop ben je met Christus dood gegaan voor de macht van de zonde en van de wereld. En je bent met Hem opgestaan in een nieuw leven! Ik weet het: dat nieuwe leven is niet altijd even zichtbaar. Soms heb je zelfs het gevoel dat het je bij de handen afbreekt. Maar het leven is er echt, in Christus, op een verborgen manier. Jouw leven ligt met Christus verborgen in Mij. Daar is het heilig en daar is het veilig.

  Jouw leven ligt met Christus in Mij verborgen.

  lees meditatie op tijdmetjezus.nl > […]

 • Wat boven is
  23 april 2019

  Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. (Kolossenzen 3:2)

  Richt je op alles wat van Mij is. Ik weet hoe het leven op aarde aan je kan trekken op een manier waardoor Ik uit beeld raak. Ik gun je het leven op aarde. Daarin wil Ik je ook veel geven. Maar vergis je niet: je bent gemaakt voor het leven met Mij. Daarom: richt je op wat boven is, niet op wat op aarde is. Jezus zei het een keer zo: verzamel voor jezelf geen schatten op aarde. En ook zei Hij: zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Leef zo, gericht op Mijn koninkrijk!

  Richt je op wat boven is. Leef met Mij.

  lees meditatie op tijdmetjezus.nl > […]

 • Alle macht
  22 april 2019

  Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. (Matteüs 28:18)

  Nooit kun je te groot denken over wat Mijn Zoon Jezus kan. Het is belangrijk om dat steeds opnieuw tot je door te laten dringen. Het is heerlijk om Jezus te kennen als mens onder de mensen. Zo was Hij echt heel nabij, heel herkenbaar. Maar als je daarbij blijft staan, dan maak je van Hem een kleine Christus, een Jezus die alleen maar dichtbij is. Maar er is om zo te zeggen nog zoveel meer Jezus! Mijn Zoon is ook de Almachtige! Alle macht in de hemel en op de aarde heb Ik aan Hem gegeven. Vertrouw je daarom toe aan Hem. Hij heeft alle macht en alle kracht.

  Alle macht in hemel en op aarde is van Jezus!

  lees meditatie op tijdmetjezus.nl > […]

 • Alle dagen
  21 april 2019

  En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. (Matteüs 28:20)

  Ik ben met je. Ook op deze dag. Maar niet alleen vandaag: alle dagen. Geen enkele dag uitgezonderd. Ik woon bij je. Ik ga met je om. Ik deel het leven met je. Jij mag leven in Mijn tegenwoordigheid. Ik weet dat je je daar lang niet altijd van bewust bent. Maar laat het dan in elk geval nu, op dit moment tot je doordringen en werkelijk voor je mogen worden. Ik ben met je, alle dagen! Vergeet dat niet. Tot het einde toe zal ik je nooit loslaten. Vertrouw op Mijn aanwezigheid en laat je meenemen op de weg die Ik je wijs. Ik ben met je.

  Alle dagen ben Ik met jou.

  lees meditatie op tijdmetjezus.nl > […]

 • Opgestaan
  20 april 2019

  Hij is niet hier, hij is immers ​opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar hij gelegen heeft. (Matteüs 28:6)

  Laat vandaag tot je doordringen: er is hoop en er is licht want Mijn Zoon Jezus leeft! De plaats waar Hij begraven was, is leeg. Hij is opgestaan! Die opstanding getuigt van kracht, de kracht van Jezus die in jou is, zodat jij in staat bent tot dingen die je voor onmogelijk hield: liefde, aanvaarding, vreugde. En omdat Hij, Mijn Zoon Jezus, is opgestaan, zeg Ik tegen jou: sta ook op in een nieuw leven. Leef in de kracht van Jezus. Laat je leiden door het licht van Mijn Geest. Dit is de eerste dag van de rest van je leven met Mijn Zoon!

  Jezus is opgestaan! Sta ook op!

  lees meditatie op tijdmetjezus.nl > […]

Het leesrooster wordt aangeboden met dank aan tijdmetjezus.nl en met toestemming van de auteur.

Wilt u de overdenking elke werkdag per mail ontvangen? U kunt zich hier voor aanmelden op www.tijdmetjezus.nl