Leesrooster

 • Van de daken schreeuwen
  21 augustus 2019

  Wat ik jullie in het duister zeg, spreek dat uit in het volle licht, en wat jullie in het oor gefluisterd wordt, schreeuw dat van de daken. (Matte?s 10:27)

  Ook jij hebt als leerling van Jezus de geheimen van het koninkrijk van de hemel gehoord. Hij sprak ze inn het duister en fluisterde ze in het oor. Maar het was toen en is nu niet de bedoeling dat de geheimen van mijn koninkrijk geheim blijven. Deze geheimen mogen in alle openbaarheid verkondigd worden. Laat op klaarlichte dag het hemelse evangelie klinken! Schreeuw het van de daken! Iedereen mag weten van het koninkrijk dat in mijn Zoon Jezus nabij is gekomen. Leef daarom in verbondenheid met Mij en mijn Zoon op deze dag. En breng aan het licht wat voor alle mensen het allerbelangsrijkste is: Ik ben er!

  Spreek het nieuws van mijn koninkrijk uit in het volle licht.

  lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

 • De Geest die in je spreekt
  20 augustus 2019

  Jullie zijn het immers niet zelf die dan spreken, het is de Geest van jullie Vader die in jullie spreekt. (Matte?s 10:20)

  Als leerling van Jezus zul je tegenstand ondervinden vanwege de boodschap van het koninkrijk. Daar was mijn Zoon duidelijk over toen Hij met zijn leerlingen sprak over de weg die ze moesten gaan. Ook jij kunt in situaties terecht komen waarin je bezorgd zult zijn over wat je moet zeggen: of je de goede woorden wel zul vinden. Maar je hoeft niet bang te zijn, want je staat er niet alleen voor. Ik ben met je als je Vader. Mijn Geest woont in jou. Hij zal in je spreken en de woorden geven die je nodig hebt. Ik laat je echt niet in de steek!

  Mijn Geest zal in jou spreken.

  lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

 • Het stof van je voeten
  19 augustus 2019

  Als ze je niet willen ontvangen noch naar je woorden willen luisteren, verlaat dan dat huis of die stad en schud het stof van je voeten. (Matte?s 10:14)

  Niet iedereen zit op de boodschap van mijn koninkrijk te wachten. Dat is een ernstige zaak. Mensen ontvangen je soms niet en willen niet naar je luisteren. Ze kiezen er welbewust voor om de vrede van het koninkrijk van de hemel aan hun deur te laten voorbij gaan. Dit deden de leerlingen van Jezus daar mee toe mijn Zoon op aarde was: ze schudden het stof van hun voeten en lieten deze mensen los. Als jij mensen ontmoet die niet willen luisteren en je niet willen ontvangen, laat hen dan los en geef hen over aan Mij. Maar blijf geloven: mijn koninkrijk van de hemel is nabij.

  Mijn koninkrijk blijft nabij.

  lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

 • Tekens van het koninkrijk
  18 augustus 2019

  Genees zieken, wek doden op, maak mensen die aan huidvraat lijden rein en drijf demonen uit. (Matte?s 10:8)

  Het evangelie van mijn koninkrijk is vol kracht! Het bestaat niet alleen in woorden. Er zijn ook indruwekkende tekens van dat koninkrijk dat in jou is en om je heen. Dit zijn de tekens van de kracht van het koninkrijk: waar ziekte is komt herstel, waar dood is komt leven, waar mensen onrein zijn komt zuiverheid en waar het kwaad zich aandient komen goede krachten los. Leef in deze overwinning. Strek je uit naar deze vernieuwing. Want Ik maak alles nieuw. En daar begin Ik nu al mee. Geef je daarom gewonnen aan de kracht van mijn koninkrijk, op aarde zoals in de hemel.

  Het evangelie van mijn koninkrijk is vol genezende kracht!

  lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

 • Verkondig het koninkrijk
  17 augustus 2019

  Ga op weg en verkondig: 'Het koninkrijk van de hemel is nabij.' (Matte?s 10:7)

  Ik nodig je vandaag uit, net als mijn Zoon Jezus dat eens deed, om op op weg te gaan. Dit is wat je moet doen: verkondig het evangelie. Verkondig het goede nieuws. Doe dat door je daden en je woorden. Doe dat met hart en ziel. Want door je geloof in Mij maak je deel uit van het koninkrijk van de hemel. De hemel is door Jezus op aarde gekomen. Ik zeg het nog sterker: het koninrkijk van de hemel is zelfs ?n jou! Want Jezus is de Heer van heel je leven en van heel je hart. Houdt dat vast, laat het door je leven zien en vertel erover!

  Vertel dat het koninkrijk van de hemel nabij is!

  lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

Het leesrooster wordt aangeboden met dank aan tijdmetjezus.nl en met toestemming van de auteur.

Wilt u de overdenking elke werkdag per mail ontvangen? U kunt zich hier voor aanmelden op www.tijdmetjezus.nl