Leesrooster

 • Uw hand
  19 mei 2022

  Help mij, HEER, mijn God, red mij in uw trouw, dan zullen zij weten dat het uw hand is, dat U, HEER, dit hebt gedaan. (Psalm 109:26-27)

  [LEES:]
  Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

  [LUISTER:]
  Ik ben in je leven aanwezig om je te helpen. Telkens als je in nood bent, als het leven je zwaar valt, als er tegenslag of tegenstand is, ben Ik er om je te redden. Mijn hand is zegenend aanwezig in jouw leven. Mijn hand is sterk en krachtig om te doen wat jij nodig hebt. Ik help je en red je.

  [BID:]
  Heer Jezus, help mij en red mij door uw sterke hand.

  [WEES STIL:]
  Blijf nu nog even in de stilte van de Jezusruimte.

  lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

 • Hemelhoog
  18 mei 2022

  Hemelhoog is uw liefde, tot aan de wolken reikt uw trouw. (Psalm 108:5)

  [LEES:]
  Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

  [LUISTER:]
  Ik word niet moe om het tegen je te zeggen. Want je vergeet het zo vaak. Mijn liefde en mijn trouw zijn eeuwig en onuitputtelijk, Mijn liefde gaat zo hoog als de hemel. Ja, mijn liefde is de hemel op aarde. Mijn trouw reikt tot de wolken en is vol van zegen en genade. Liefdevol en trouw - zo ben Ik.

  [BID:]
  Heer Jezus, dank U voor uw liefde en uw trouw.

  [WEES STIL:]
  Blijf nu nog even in de stilte van de Jezusruimte.

  lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

 • Bronrijk
  17 mei 2022

  Hij maakt van woestijnen waterland, van dor gebied een bronrijke streek. (Psalm 107:35)

  [LEES:]
  Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

  [LUISTER:]
  Waar mijn Geest komt, gaat leven stromen. Een woestijn wordt een oase waar water is. Een dor gebied wordt een streek vol bronnen. Ik nodig je uit om plekken in je leven waar het dor en woestijnachtig is door Mij te laten aanraken. Laat mijn Geest er bij komen. Er zal levend water gaan stromen.

  [BID:]
  Heer Jezus, breng door uw Geest bloei waar het nu dor is.

  [WEES STIL:]
  Blijf nu nog even in de stilte van de Jezusruimte.

  lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

 • Recht doen
  16 mei 2022

  Gelukkig wie zich houden aan het recht en doen wat rechtvaardig is, telkens weer. (Psalm 106:3)

  [LEES:]
  Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

  [LUISTER:]
  Gelukkig ben je als je hongert en dorst naar de gerechtigheid. Gelukkig ben je als je recht doet en rechtvaardig leeft. Gelukkig ben je als je zo in mijn voetspoor gaat, telkens weer. Ik geef je mijn heilige Geest zodat je rechtvaardig kunt leven en recht kunt doen. Dat maakt gelukkig.

  [BID:]
  Heer Jezus, geef mij uw Geest van rechtvaardigheid.

  [WEES STIL:]
  Blijf nu nog even in de stilte van de Jezusruimte.

  lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

 • Zijn belofte
  15 mei 2022

  Tot in eeuwigheid zal Hij gedenken zijn belofte aan duizend geslachten, (Psalm 105:8)

  [LEES:]
  Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

  [LUISTER:]
  Mijn belofte zal Ik nooit vergeten. Ja, Ik zal eeuwig denken aan wat Ik heb beloofd. Ik beloof vergeving van zonden en eeuwig leven. Ik beloof mijn Geest te geven. Ik beloof trouw en liefdevol te zijn. En dat ben Ik, ook op deze dag: gevend, genadig, vernieuwend, liefdevol. Ontvang deze belofte en ga zo op weg.

  [BID:]
  Heer Jezus, dank U voor al uw beloften.

  [WEES STIL:]
  Blijf nu nog even in de stilte van de Jezusruimte.

  lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

Het leesrooster wordt aangeboden met dank aan tijdmetjezus.nl en met toestemming van de auteur.

Wilt u de overdenking elke werkdag per mail ontvangen? U kunt zich hier voor aanmelden op www.tijdmetjezus.nl