Leesrooster

 • Eer bewijzen
  14 april 2024

  Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. (Matteüs 5:16) [LEES:] Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je? [LUISTER:] Geef licht in je omgeving door goede daden te doen. Daden die nederigheid en goedheid, barmhartigheid en zuiverheid uitstralen. Het zullen daden zijn die de mensen aan het denken zetten, daden die een verlangen naar mijn Vader aanwakkeren. Want dit wil Ik: dat mensen mijn Vader in de hemel eer bewijzen. [BID:] Jezus, laat me goede daden doen. [WEES STIL:] Blijf nu nog even stil in de aanwezigheid van Jezus.lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

 • Voor iedereen
  13 april 2024

  Je steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, je zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. (Matteüs 5:15) [LEES:] Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je? [LUISTER:] Een lamp moet schijnen: licht geven en daardoor ruimte. Daarom zet je een lamp niet onder iets anders waardoor het licht niet kan schijnen. Zo ben ook jij een lamp die licht geeft. Houd dat licht niet verborgen. Straal het uit in alle openheid. Want Ik wil dat iedereen het licht ziet! [BID:] Jezus, help me om openlijk uw licht te verspreiden. [WEES STIL:] Blijf nu nog even stil in de aanwezigheid van Jezus.lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

 • Licht voor de wereld
  12 april 2024

  Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. (Matteüs 5:14) [LEES:] Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je? [LUISTER:] Ik ben het licht voor de wereld. Ik ben gekomen en ben er nog steeds om licht te brengen waar het donker is. Ik nodig ook jou uit om een lichtbrenger te zijn. Breng licht in de wereld. Of beter nog: wees het licht in de wereld, zodat mijn koninkrijk niet verborgen blijft maar zichtbaar wordt door jou heen. [BID:] Jezus, wees voor mij het licht zodat ook ik licht kan zijn. [WEES STIL:] Blijf nu nog even stil in de aanwezigheid van Jezus.lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

 • Zout van de aarde
  11 april 2024

  Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout worden gemaakt? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. (Matteüs 5:13) [LEES:] Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je? [LUISTER:] Ik heb je geroepen om zout te zijn in deze wereld. Je bent in mijn naam een smaakmaker. Breng smaak aan door je nederigheid en zachtmoedigheid, je zuiverheid en je barmhartigheid. Blijf daarom in Mij, want anders verlies je je smaak. Wees vandaag zout in de wereld. Wees smaakmaker in al je ontmoetingen met naasten. [BID:] Jezus, laat me als zout smaak brengen in deze wereld. [WEES STIL:] Blijf nu nog even stil in de aanwezigheid van Jezus.lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

 • Verheug je
  10 april 2024

  Verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel; zo immers vervolgden ze v??r jullie de profeten. (Matteüs 5:12) [LEES:] Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je? [LUISTER:] Als je Mij volgt, zal er ook vervolging zijn in jouw leven, net als bij Mij. Verheug je dan en juich, want zo wordt duidelijk dat je bij Mij hoort. Je zult rijkelijk worden beloond in de hemel. Ook nu al: je zult door alle strijd heen in het hier en nu mijn aanwezigheid en liefde kennen, op aarde zoals in de hemel. [BID:] Jezus, geef me uw vreugde. [WEES STIL:] Blijf nu nog even stil in de aanwezigheid van Jezus.lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

Het leesrooster wordt aangeboden met dank aan tijdmetjezus.nl en met toestemming van de auteur.

Wilt u de overdenking elke werkdag per mail ontvangen? U kunt zich hier voor aanmelden op www.tijdmetjezus.nl