Leesrooster

 • Licht voor de ogen
  12 mei 2021

  De bevelen van de HEER zijn eenduidig: vreugde voor het hart. Het gebod van de HEER is helder: licht voor de ogen. (Psalm 19:9)

  [LEES:]
  Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

  [LUISTER:]
  Al mijn woorden laten je zien, wat de weg is die je moet gaan. Mijn bevelen wijzen je het leven. Mijn geboden effenen je weg. Als Ik spreek en je de weg wijs, en je luistert, dan beloof Ik: vreugde voor je hart, licht voor je ogen! Leef licht en vreugdevol. Laat Mij vandaag je Heer zijn.

  [BID:]
  Heer Jezus, wees de vreugde voor mijn hart en het licht voor mijn ogen.

  [WEES STIL:]
  Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.

  lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

 • Levenskracht
  11 mei 2021

  De wet van de HEER is volmaakt: levenskracht voor de mens. De richtlijn van de HEER is betrouwbaar: wijsheid voor de eenvoudige. (Psalm 19:8)

  [LEES:]
  Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

  [LUISTER:]
  De weg die Ik wijs, is de weg die je moet gaan. Het is een volmaakte weg, die levenskracht brengt voor jou als mens. Mijn woorden zijn betrouwbaar. Ze geven je wijsheid als je in alle eenvoud en nederig je weg wilt gaan. Verlang je daarnaar? Naar levenskracht? Naar eenvoud?

  [BID:]
  Heer Jezus, leer mij uw weg eenvoudig te gaan.

  [WEES STIL:]
  Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.

  lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

 • U bent God
  10 mei 2021

  U, Heer, bent een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig. (Psalm 86:15)


  [LEES:]
  Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

  [LUISTER:]
  Steeds opnieuw wil Ik het tegen je zeggen. Zodat je het niet vergeet en het steeds weer en steeds meer omarmt als de waarheid van je leven. Ik ben liefdevol en genadig! Ik ben trouw en waarachtig! Ik wil niets liever dan mijn goedheid aan jou geven zodat je kunt leven als een vrij mens, als kind van God, geliefd en gekend.

  [BID:]
  Heer Jezus, dank U dat U mij liefhebt.

  [WEES STIL:]
  Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.

  lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

 • Wandelen
  9 mei 2021

  Wijs mij uw weg, HEER, laat mij wandelen op het pad van uw waarheid, vervul mijn hart met ontzag voor uw naam. (Psalm 86:11)


  [LEES:]
  Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

  [LUISTER:]
  Ik wijs je de weg zodat je kunt wandelen op het pad van mijn waarheid. Als je je laat leiden door mijn Geest van waarheid, zul je altijd weten welke weg je hebt te gaan. Stel je hart steeds opnieuw open voor het ontzag voor mijn naam. Laat er in je hart geen ruimte zijn voor andere goden. Ik ben je Heer. Wandel met Mij.

  [BID:]
  Heer Jezus, wijs mij uw weg als ik wandel met U.

  [WEES STIL:]
  Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.

  lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

 • Uur van mijn nood
  8 mei 2021

  Hoor mijn gebed, HEER, luister naar mijn smeken. In dit uur van mijn nood roep ik u aan, want u geeft mij antwoord. (Psalm 86:6-7)


  [LEES:]
  Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

  [LUISTER:]
  Ik luister naar je gebed. Als je in nood zit, kom dan naar Mij. Ik luister naar je smeken, naar je vragen, naar je klagen, naar alles wat er in je is. Roep Mij daarom aan en Ik geef antwoord. Dit is mijn antwoord: Ik zie je, Ik zorg voor je en ook in de nood laat Ik je nooit los.

  [BID:]
  Heer Jezus, hoor mijn gebed en geef antwoord.

  [WEES STIL:]
  Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.

  lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

Het leesrooster wordt aangeboden met dank aan tijdmetjezus.nl en met toestemming van de auteur.

Wilt u de overdenking elke werkdag per mail ontvangen? U kunt zich hier voor aanmelden op www.tijdmetjezus.nl