Leesrooster

 • Keer terug
  25 september 2020

  Keer terug naar mij en laat je redden, ook jullie aan de einden der aarde; want ik ben God, er is geen ander. (Jesaja 45:22)

  [LEES:]
  Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

  [LUISTER:]
  Ik ben op aarde gekomen om redding te verkondigen en te brengen. Mijn koninkrijk is vol redding. Bekeer je daarom, keer terug, voor het eerst of opnieuw, keer je toe naar mijn koninkrijk van vrijheid, vrede en vreugde. Ik ben Jezus, de Heer, je God. Laat Mij Heer zijn van je gedachten en gevoelen en van alles wat je doet. En deel mijn redding uit aan iedereen die er open voor staat!

  [BID:]
  Heer Jezus, ik laat me door U redden.

  [WEES STIL:]
  Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.

  lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

 • Ik breng redding
  24 september 2020

  Buiten mij is er geen god. Alleen ik ben een rechtvaardige God, alleen ik breng redding. (Jesaja 45:21)

  [LEES:]
  Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

  [LUISTER:]
  Ik ben de Heer, je God. Mijn naam is Jezus: Ik ben je redder. Nergens anders kun je redding vinden. Tenminste niet de echte, volledige en volmaakte redding die mijn Vader voor jou in gedachten heeft. Geen enkele andere naam onder de hemel is verlossend zoals mijn naam dat is. Ik breng je vrijheid, vrijspraak, vreugde en vrede. Alleen Ik breng redding.

  [BID:]
  Heer Jezus, wees mijn volmaakte redder.

  [WEES STIL:]
  Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.

  lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

 • Gesproken
  23 september 2020

  Ik heb niet in het verborgene gesproken, ergens in een duister oord, ik heb Jakobs nageslacht niet gevraagd: 'Zoek mij in de chaos.' (Jesaja 45:19)

  [LEES:]
  Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

  [LUISTER:]
  Mijn woorden klinken niet op een geheime plaats. Ik spreek ze in het openbaar. Ze klinken in het Woord. Ze komen naar je toe door kinderen van de Vader die vanuit hun hart woorden van mijn Geest spreken. Mijn woorden klinken in het licht en ze brengen licht. Zoek Mij en vind Mij in de woorden die Ik sprak en die Ik nog steeds spreek.

  [BID:]
  Heer Jezus, dank U dat U spreekt.

  [WEES STIL:]
  Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.

  lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

 • Wees niet bang
  22 september 2020

  Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand. (Jesaja 41:10)

  [LEES:]
  Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

  [LUISTER:]
  Deze woorden wil Ik op dit moment in je hart leggen. Luister goed. Ik wil dit tegen je zeggen: wees niet bang! Wees niet bang, want Ik ben bij je. Ik ben dichterbij dan je misschien denkt. Ik zal je sterken, Ik zal je steunen. Ik ben Overwinnaar. Ik ben God. Ik ben bij je. Vandaag en alle dagen. Je bent niet alleen.

  [BID:]
  Heer Jezus, dank U dat ik niet bang hoef te zijn.

  [WEES STIL:]
  Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.

  lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

 • Schitter
  21 september 2020

  Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de HEER. (Jesaja 60:1)

  [LEES:]
  Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

  [LUISTER:]
  Mijn luister schijnt over jou en brengt licht in je leven. Mijn liefde, mijn zachtmoedigheid, mijn kracht, mijn barmhartigheid en mijn nederigheid stralen op jou af. Ga staan in mijn licht! En je zult veranderen naar mijn beeld. Daarvoor heeft mijn Vader jou geschapen: om steeds meer te lijken op Mij. Sta op om te schitteren in mijn licht.

  [BID:]
  Heer Jezus, laat uw licht over mij schijnen.

  [WEES STIL:]
  Neem nu tijd om stil te zijn in Jezus' aanwezigheid.

  lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

Het leesrooster wordt aangeboden met dank aan tijdmetjezus.nl en met toestemming van de auteur.

Wilt u de overdenking elke werkdag per mail ontvangen? U kunt zich hier voor aanmelden op www.tijdmetjezus.nl