Leesrooster

 • Gelukkig de vervolgden
  27 september 2023

  Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. (Matteüs 5:10)

  [LEES]
  Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

  [LUISTER]
  Als mijn goedheid in jou is, zal dat ook verzet oproepen. Mensen om je heen zullen zich eraan ergeren en dat maakt je kwetsbaar. Je zult tegenstand ervaren. Blijf zoeken en verlangen naar die ware goedheid die Ik je geef en die jij uitdeelt. Want langs die weg wordt mijn koninkrijk zichtbaar op aarde. En vergeet nooit: Ik ben bij je.

  [BID]
  God, maak me sterk en moedig.

  [WEES STIL]
  Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.

  lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

 • Gelukkig de vredestichters
  26 september 2023

  Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. (Matteüs 5:9)

  [LEES]
  Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

  [LUISTER]
  In een wereld vol geweld en conflicten roep Ik jou om een vredestichter te zijn. Leef in vrede met Mij, je God. Leef in vrede met jezelf. En word zo iemand die vrede kan brengen in allerlei relaties en situaties. Ik geef je mijn vrede. Hier en nu. Laat mijn vrede in jou zijn. Je bent mijn kind.

  [BID]
  God, geef mij uw vrede.

  [WEES STIL]
  Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.

  lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

 • Gelukkig wie zuiver van hart zijn
  25 september 2023

  Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. (Matteüs 5:8)

  [LEES]
  Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

  [LUISTER]
  Ik verander jou van binnenuit door je hart te zuiveren. Verberg daarom niks voor Mij en voor mensen. Wees echt en oprecht. Laten er geen leugens zijn in je leven. Doe je niet anders voor dan je bent. Dan zul je Mij zien: je kunt Mij frank en vrij in de ogen kijken. En Ik zie jou. Wees zuiver, en je zult gelukkig zijn

  [BID]
  God, geef mij een zuiver hart.

  [WEES STIL]
  Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.

  lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

 • Gelukkig de barmhartigen
  24 september 2023

  Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. (Matteüs 5:7)

  [LEES]
  Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

  [LUISTER]
  Ik ben je God, vol van barmhartigheid en genade. Leef dichtbij Mij als je wilt groeien in het leven in mijn nieuwe wereld. Mijn barmhartigheid zal dan in je overstromen. En je zult door mijn Geest in staat zijn om een leven van barmhartigheid te leiden: barmhartig voor anderen en barmhartig voor jezelf. Wees barmhartig.

  [BID]
  God, dank U voor uw barmhartigheid.

  [WEES STIL]
  Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.

  lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

 • Gelukkig wie hongeren
  23 september 2023

  Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. (Matteüs 5:6)

  [LEES]
  Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

  [LUISTER]
  Ik nodig je uit om te verlangen naar echte goedheid, naar ware goedheid die van binnen zit en die tot uitdrukking komt in oprechtheid en gerechtigheid. Leid een integer leven, een leven uit ??n stuk. Als je daarnaar verlangt en je daarvoor inzet, gebeurt er iets goeds in je leven en dat van anderen. Mijn goedheid wordt dan door jou heen zichtbaar in deze wereld.

  [BID]
  God, laat me groeien in gerechtigheid.

  [WEES STIL]
  Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.

  lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

Het leesrooster wordt aangeboden met dank aan tijdmetjezus.nl en met toestemming van de auteur.

Wilt u de overdenking elke werkdag per mail ontvangen? U kunt zich hier voor aanmelden op www.tijdmetjezus.nl