Leesrooster

 • Blijf in mij
  24 mei 2018

  Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen (Johannes 15:4)

  Als we verlangen naar de vrucht van de Geest in ons leven, als we graag een mooi mens willen zijn, dan is het van het allergrootste belang om in Jezus te blijven. Hij in ons en wij in hem. Dat duidt op een intense verbondenheid met Jezus, die beoefend wordt in een leven van gebed en in het luisteren naar zijn woorden. Want de vrucht groeit niet als we ons er op eigen kracht naar uitstrekken. De vrucht groeit alleen in verbondenheid met de Heer die zichzelf de ware wijnstok noemt. Verlang je naar vrucht, naar meer vrucht, naar veel vrucht zelfs? Blijf dan in Jezus!

  Heer, blijf in mij en help me in u te blijven. Laat me zo groeien in de vrucht van de Geest. Amen.

  lees meditatie op tijdmetjezus.nl > […]

 • Rijkelijk vrucht
  23 mei 2018

  Het zaad dat in goede grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en begrijpen. Zij dragen dan ook rijkelijk vrucht, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig. (Matteus 13:23)

  Als je vrucht wilt dragen in je leven, de vrucht van de Geest, dan is het van belang om te beseffen dat dat alles te maken heeft met Gods woorden. Jezus is daar helder over in de bekende gelijkenis van het zaad. Rijkelijk vrucht dragen is het gevolg van het horen en begrijpen van het woord dat hij spreekt. Het evangelie horen, erover mediteren, het persoonlijk maken - langs die weg bloeit de vrucht van de Geest op in je leven. Richt je dus niet allereerst op de vrucht zelf (liefde, vreugde, vrede enzovoort) maar op de woorden van je Heer! Luister ernaar en laat ze binnenkomen in je leven!

  Heer, spreek uw woorden en geef mij een luisterend hart. Laat me ontdekken dat ik z vrucht zal gaan dragen. Amen.

  lees meditatie op tijdmetjezus.nl > […]

 • Een nieuw leven waardig
  22 mei 2018

  Breng liever vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn. (Matteus 3:8)

  Met deze woorden spreekt Johannes de Doper de Israëlieten aan. Hij verkondigt de komst van de messias en van het koninkrijk. Als je daar klaar voor wilt zijn, is het niet voldoende dat je bij Gods volk hoort omdat je Abraham als je vader hebt. Geschikt zijn voor het koninkrijk heeft alles te maken met een nieuw leven dat gekenmerkt wordt door vruchten. Welke vruchten? Johannes zegt het er niet bij. Maar hij doelt ongetwijfeld op de liefde, de vreugde en de vrede die tot bloei komen als je in verbondenheid met messias Jezus gaat leven.

  Heer, breng door uw Geest vruchten van nieuw leven voort in mijn bestaan. Amen.

  lees meditatie op tijdmetjezus.nl > […]

 • Vrucht dragen
  21 mei 2018

  Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht. (Psalm 1:3)

  Een mooi mens worden heeft alles te maken met gericht zijn op de God die ons naar zijn evenbeeld heeft geschapen. Psalm 1 maakt dat concreet met het beeld van een boom. Die boom die aan het water wortelt is het kind van God dat steeds opnieuw het woord van God indrinkt. Langs die weg komt er vrucht: heerlijke vruchten aan de boom die staat geplant aan stromend water, de vrucht van de Geest in het leven van Gods kinderen. Dus als je een mooier mens wilt worden, iemand die vrucht draagt, blijf dan dicht bij Gods woorden.

  Heer, ik verlang ernaar uw woorden in te drinken. Geeft u dat ik daardoor vrucht zal dragen, de vrucht van de Geest. Amen.

  lees meditatie op tijdmetjezus.nl > […]

 • Evenbeeld
  20 mei 2018

  Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. (Genesis 1:26)

  In de komende tijd zullen de meditaties gaan over de vrucht van de Geest en over karaktervorming. Want God ziet ons als mooie mensen. Tegelijk ontbreekt daar ook nog veel aan. En God zet alles op alles om weer te herstellen hoe het oorspronkelijk was. De Heer wil namelijk dat we zijn evenbeeld zijn: een spiegel van zijn karakter. Maar die spiegel is stuk gegaan, in scherven gevallen. In Jezus is die spiegel weer hersteld en de Geest werkt eraan dat Gods kinderen in het spoor van Jezus ook weer spiegels van hem worden. Dat is een nieuwe schepping: een werk van God zelf, maar we worden tegelijkertijd ook ingeschakeld. Te beginnen bij ons verlangen. Verlang jij ernaar weer evenbeeld van God te zijn?

  Heer, werk in mijn hart en mijn gedachten een verlangen om te lijken op Jezus. Amen.

  lees meditatie op tijdmetjezus.nl > […]

Het leesrooster wordt aangeboden met dank aan tijdmetjezus.nl en met toestemming van de auteur.

Wilt u de overdenking elke werkdag per mail ontvangen? U kunt zich hier voor aanmelden op www.tijdmetjezus.nl