Leesrooster

 • Mijn geboden
  on 22 januari 2021 at 00:00

  Je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. (Johannes 15:10)

  [LEES:]
  Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

  [LUISTER:]
  Houd je aan mijn geboden. Heb je vijand lief. Eer mijn Vader. Wees vergevingsgezind. Wees trouw en eerlijk en zuiver. Zorg voor de armen. Kom naar Mij. Spreek geen kwaad. Deze geboden en nog veel meer - ze zijn stuk voor stuk manieren om in mijn liefde te blijven. Blijf in mijn liefde.

  [BID:]
  Heer Jezus, help me om lief te hebben door me aan uw geboden te houden.

  [WEES STIL:]
  Neem nu tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van Jezus.

  lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

 • Blijf in mijn liefde
  on 21 januari 2021 at 00:00

  Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde. (Johannes 15:9)

  [LEES:]
  Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

  [LUISTER:]
  Luister goed. Luister alsof je het nog nooit eerder hebt gehoord. Ik heb je lief! Ik houd van je! Ik kan dat zeggen omdat Ik me zo geliefd weet door mijn Vader. Mijn Vader en ik zijn ??n, ??n in de liefde. Samen met Hem deel Ik die liefde aan je uit, laat Ik je delen in de eeuwige liefde. Blijf in die liefde!

  [BID:]
  Heer Jezus, dank U voor uw liefde.

  [WEES STIL:]
  Neem nu tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van Jezus.

  lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

 • De grootheid van de Vader
  on 20 januari 2021 at 00:00

  De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. (Johannes 15:8)

  [LEES:]
  Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

  [LUISTER:]
  Ik wil dat mijn Vader wordt ge?erd door jou. Ik eer mijn Vader altijd. Zijn grootheid moet gezien en geprezen worden! Die grootheid wordt ook zichtbaar door jou heen, als je veel vrucht draagt en als je mijn leerling bent. Daarom: wees mijn leerling en draag blijvende vrucht, tot eer van God de Vader!

  [BID:]
  Heer Jezus, laat de grootheid van de Vader door mij heen zichtbaar worden.

  [WEES STIL:]
  Neem nu tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van Jezus.

  lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

 • Mijn woorden
  on 19 januari 2021 at 00:00

  Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. (Johannes 15:7)

  [LEES:]
  Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

  [LUISTER:]
  Ik wil dat mijn woorden in je blijven. Alle woorden die Ik sprak en die Ik spreek wijzen je de weg van het koninkrijk van Gods liefde. Luister daarom steeds opnieuw naar mijn stem. Dan zul je ook weten wat je moet vragen, en zal Ik je geven wat je vraagt. Laat mijn woorden in je blijven. Zo blijf je in Mij en Ik in jou.

  [BID:]
  Heer Jezus, laat uw woorden in mij zijn.

  [WEES STIL:]
  Neem nu tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van Jezus.

  lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

 • Verdorren
  on 18 januari 2021 at 00:00

  Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. (Johannes 15:6)

  [LEES:]
  Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

  [LUISTER:]
  Er is maar ??n manier om echt te leven en vruchtbaar te zijn: door in Mij te blijven. Als je dat niet doet, verdor je, omdat je los van Mij bent geraakt. En dan kun je niet groeien en bloeien. Het leven van wijnranken die van Mij als de ware wijnstok losraken, loopt dood. Daar zit geen toekomst in. Daarom zeg Ik in alle ernst tegen je: blijf in Mij. Want d?n draag je vrucht.

  [BID:]
  Heer Jezus, bewaar me voor een vruchteloos leven.

  [WEES STIL:]
  Neem nu tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van Jezus.

  lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

Het leesrooster wordt aangeboden met dank aan tijdmetjezus.nl en met toestemming van de auteur.

Wilt u de overdenking elke werkdag per mail ontvangen? U kunt zich hier voor aanmelden op www.tijdmetjezus.nl