Leesrooster

 • Verzoening
  on 1 maart 2021 at 00:00

  Want op die dag wordt voor jullie de verzoeningsrite voltrokken opdat jullie van al je zonden gereinigd worden en de HEER weer rein tegemoet kunnen treden. (Leviticus 16:30)

  [LEES:]
  Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

  [LUISTER:]
  Op weg naar Pasen mag opnieuw tot ons doordringen dat God de wereld met zichzelf verzoent door zijn Zoon Jezus Christus. Verzoening, daar gaat het om. Ik weet dat het een woordspelletje is, maar ik kan het woord verzoening niet lezen zonder aan een zoen te denken. God kust de wereld, God kust jou en mij door Jezus heen. Deze verzoening brengt een nieuwe reinheid in ons leven. Een reinheid die een onbevlekte omgang met God weer mogelijk maakt. In Christus, alleen in Hem, de gekruisigde.

  [BID:]
  Heer God, dank U dat we met U verzoend mogen zijn in Jezus.

  [WEES STIL:]
  Neem nu tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van Jezus.

  lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

 • Bloed
  on 28 februari 2021 at 00:00

  Maar jullie zal ik voorbijgaan: aan het bloed zal ik jullie huizen herkennen, en door dat merkteken zal de dodelijke plaag waarmee ik Egypte straf, jullie niet treffen. (Exodus 12:23)

  [LEES:]
  Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

  [LUISTER:]
  'Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.' Zo kondigt Johannes Jezus aan. We kunnen deze woorden alleen begrijpen tegen de achtergrond van het Oude Testament. Ook daar leren we God al kennen als een God die zo ontzettend graag genadig wil zijn. Alleen dat kost wel wat. In de tijd van het Oude Testament kostte het dieren, die moesten sterven. In het Nieuwe Testament kost het God Jezus. In zijn bloed is er redding van de zonden. Ben jij ook gewassen in zijn bloed? Ken jij hem ook als jouw Lam?

  [BID:]
  Heer Jezus, Lam van God, was me in uw bloed.

  [WEES STIL:]
  Neem nu tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van Jezus.

  lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

 • Met hem begraven
  on 27 februari 2021 at 00:00

  We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. (Romeinen 6:4)

  [LEES:]
  Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

  [LUISTER:]
  Je herkent het vast wel: het dagelijkse gevecht met de oude mens in je. Met die oude mens die zichzelf wil handhaven, die zijn of haar geluk zoekt op plaatsen waar God het niet wil geven, die ego?stisch, haatdragend en liefdeloos is. Maar dit is het goede nieuws: deze oude mens mogen we in Christus dood verklaren! Zeg het maar eens hardop: ?oude mens, jij bent dood!? Want onze oude mens is met Jezus meegekruisigd en meebegraven om ruimte te maken voor het nieuwe leven. Ik hoop dat je ook dat herkent: de dagelijkse overwinning van de nieuwe mens in jou. De dagelijkse overwinning van Christus? Geest.

  [BID:]
  Heer, leert U mij om te staan in de overwinning van Christus.

  [WEES STIL:]
  Neem nu tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van Jezus.

  lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

 • E?n mens
  on 26 februari 2021 at 00:00

  Zoals door de ongehoorzaamheid van ??n mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van ??n mens alle mensen rechtvaardigen worden. (Romeinen 5:19)

  [LEES:]
  Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

  [LUISTER:]
  De bijbel is een eerlijk boek. De waarheid wordt niet verhuld: alle mensen zijn zondaars. Dat is het gevolg van de ongehoorzaamheid van de eerste mens. Buiten Christus om blijft dat ook de werkelijkheid: gevangen zitten in de zonde en in zondige patronen. De bijbel is gelukkig ook een hoopgevend boek. Eenmaal ontdekt aan de werkelijkheid van de zonde worden we in relatie gebracht met nog een mens, de meest unieke mens die tegelijk God was en is: Jezus Christus. Zijn gehoorzaamheid in het lijden en aan het kruis zet alles wat in ons leven scheef is weer recht.

  [BID:]
  Jezus Christus, dank U voor uw unieke gehoorzaamheid.

  [WEES STIL:]
  Neem nu tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van Jezus.

  lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

 • Aangenomen
  on 25 februari 2021 at 00:00

  Want ook wij zullen als rechtvaardigen worden aangenomen omdat we geloven in hem die Jezus, onze Heer, uit de dood heeft opgewekt: hij die werd prijsgegeven om onze zonden en werd opgewekt omwille van onze rechtvaardiging. (Romeinen 4:24-25)

  [LEES:]
  Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

  [LUISTER:]
  In ons leven worden we vaak geconfronteerd met afwijzing. Afwijzing door onze ouders, door onze kinderen, door andere familieleden, door onze broers en zussen in de kerk, door collega?s, door de wereld waarin je v??r alles mooi, snel en succesvol moet zijn. Maar als je gelooft in Jezus, de meest afgewezen Mens die ooit heeft geleefd, prijsgegeven zelfs door de hemel - als je gelooft in Jezus, is dit de diepste werkelijkheid: je bent aangenomen! In Christus wijst God je nooit meer af. In Hem ben je rechtvaardig. In de Zoon die voor jou stierf bloeit je leven op.

  [BID:]
  Dank U wel, Heer God, dat U mij in Christus nooit meer afwijst.

  [WEES STIL:]
  Neem nu tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van Jezus.

  lees meditatie op tijdmetjezus.nl >

Het leesrooster wordt aangeboden met dank aan tijdmetjezus.nl en met toestemming van de auteur.

Wilt u de overdenking elke werkdag per mail ontvangen? U kunt zich hier voor aanmelden op www.tijdmetjezus.nl