Geschiedenis

Een jonge kerk met een rijke geschiedenis

de samenvoeging van 2 gemeenten

Als Christengemeente Nieuw Leven in Weert bestaan we nog maar net en hebben we toch een rijke geschiedenis. Dat is minder tegenstrijdig dan het klinkt. Op 6 mei 2017 hebben namelijk twee al langer bestaande kerken besloten samen te gaan; Baptistengemeente Weert en House of Worship Weert.

We waren beide meer dan 25 jaar kerk in Weert en werkten de laatste jaren steeds intensiever samen. Omdat we zagen dat iedere gemeente sterke punten had en dat we elkaar daarmee aanvulden, was de stap van samenwerken naar samengaan een logische.
Daarin zijn we niet over één nacht ijs gegaan, want onze geschiedenis en onze identiteit verschilden van elkaar.

Baptistengemeente Weert is in 1989 gestart door een Amerikaanse gemeentestichter. Goed Bijbels onderwijs was vanaf het begin één van de kernpunten van de gemeente. Van een kleine Bijbelstudiegroep aan huis is de gemeente met ups en downs gegroeid tot een stabiele, warme en gastvrije groep van christenen. Vooral de laatste jaren hebben een duidelijker visie en een breder leiderschapsteam bijgedragen aan een groeiende gemeente. Belangrijk daarin is dat we meer en meer zijn gaan zien dat God iedereen in de gemeente roept om zijn of haar gaven in te zetten en mee te bouwen.

House of Worship Weert droeg haar naam sinds 2007, de gemeente heeft daarvoor verschillende andere namen gedragen. Een plaats van aanbidding zijn was het kernverlangen van de gemeente. Met de overtuiging dat overgave aan God in aanbidding Zijn werk vrij zet in ons leven.

Toen we tijdens de gezamenlijke activiteiten zagen hoe de bedieningen van onderwijs en aanbidding elkaar versterkten, besloten we te onderzoeken hoe we nog nauwer zouden kunnen samenwerken. Als leiders van beide gemeentes hebben we mooie en diepe gesprekken gevoerd over ons geloof in God. Daarin was elk onderwerp bespreekbaar en zijn we juist het gesprek aangegaan over onderwerpen waarover we misschien verschillend dachten. Zo hebben we een bijzonder proces doorgemaakt waarin we mooie ontdekkingen hebben gedaan en bovenal elkaar hebben gevonden.

De conclusie van deze tijd was dat we graag als één kerk verder wilden gaan, een conclusie die de leden van de beiden gemeentes van harte deelden. We geloven dat God christenen roept om hun meestal kleine menselijke verschillen aan de kant te zetten en samen te belijden wat er echt toe doet.
We geloven namelijk dat God ons als mensen heeft gemaakt om een liefdevolle relatie mee aan te gaan. Toen we zijn uitgestoken hand afwezen en onze eigen weg wilden gaan, is Hij in Jezus Christus naar ons toegekomen. Jezus is niet gekomen om zijn recht en gelijk te halen, Hij wilde de minste zijn om de relatie tussen God en mens te herstellen. Hij heeft het er zelfs voor over gehad om dat met de dood te bekopen. Dat God Zich zo met onze afwijzing en met ons heeft verzoend, willen we graag aan iedereen in Weert en omstreken vertellen. We willen mensen uitnodigen het offer dat Jezus bracht te aanvaarden als de enige weg tot herstel en tot het hart van God.

Daarom zijn we een jonge kerk met een rijke geschiedenis, christenen die elkaar hebben gevonden bij het kruis van Christus. Een warme en gastvrije groep van christenen die nog steeds genieten van goed Bijbels onderwijs en fijne aanbidding van onze Lieve Hemelse Vader.

Het samengaan gesymboliseerd door vermengen van zout