Oudsten

De rol van de oudste in de kerk

De oudsten/opzieners zijn als team eindverantwoordelijk voor het geestelijk welzijn van de gemeente. Zij houden overzicht over wat er speelt en waar extra aandacht naar uit dient te gaan. Ook zoeken zij actief naar Gods plan voor de gemeente en werken hiervoor visie uit.
Het team van oudsten bestaat uit Wim Baake, Michiel Hollander en Bas Koper.
De taak van oudste is gegeven aan mannen.

Tot oktober 2023 was ook Benno van Mersbergen onderdeel van het team van oudsten, hij heeft zijn functie wegens omstandigheden neergelegd.

Met ingang van 2021 is Michiel Hollander aangesteld als voorganger. De voorganger maakt deel uit van het team van oudsten. Zijn focus ligt bij het leiding geven aan en toerusten van de leiders binnen de gemeente.

Omdat oudsten zich vooral bezig houden met geestelijke taken, zijn er diakenen in de gemeente. Zij hebben een gedelegeerde verantwoordelijkheid voor de meer praktische kant van leiderschap. Zij kunnen verschillende taakgroepen binnen de gemeente aansturen, maar ook zelf taken vervullen.