Kringen

Kringen

Door de week

De kringen zijn plaatsen waar mensen elkaar echt leren kennen, met elkaar delen en zich verbonden weten. Elke kring komt eens per twee weken samen bij iemand thuis, om elkaar te ontmoeten rondom Gods Woord. Maar kring zijn gaat veel verder. Het is je leven delen met de ander. Het gaat ook om vriendschap en die laat zich niet in 2 uurtjes per 14 dagen vangen. Het is met elkaar afspreken, ook buiten de kringuren. Vriendschap, verbondenheid vraagt om er te zijn voor de ander op het moment dat hij/zij je nodig heeft (en andersom), zoals God er voor ons is. Samen het plan van God voor ons leven ontdekken in onze eigen unieke situatie. Groeien in liefde en verbondenheid naar God en naar elkaar. Dat kan ook heel praktische kanten hebben door voor elkaar klaar te staan als dat nodig is.

We starten dit jaar ook met een Fundamentenkring. Hier wordt nog eens duidelijk uitgelegd wat het Bijbels fundament onder ons geloof in God en de Here Jezus inhoudt, het werk van de Heilige Geest. Maar ook komt aan bod waar wij als Christengemeente Nieuw Leven voor staan en hoe wij aan een en ander invulling geven.

Wil je meer weten of aansluiten bij een kring, neem dan contact op.

Contactpersoon: Mirjam Hollander