Op zondag 29 april worden er 4 mensen gedoopt. We beginnen met een samenkomst, gewoon om 10 uur, in Keenter Hart. Daarna zullen we naar zwembad Josefien gaan, waar de doop zal plaats nemen tussen 12:00 en 13:00. Na afloop zullen we nog teruggaan naar het Keenter Hart voor een feestelijk samenzijn.