Maandelijks: januari 2021

Nieuws

Aanstelling oudste en voorganger

In de samenkomst van zondag 3 januari is Bas Koper aangesteld als oudste. Hij vult hiermee het bestaande team van oudsten aan, bestaande uit Wim Baake, Michiel Hollander, Benno van Mersbergen en nu dus ook Bas Koper.
Tijdens dezelfde samenkomst is ook Michiel Hollander aangesteld als voorganger. Hij zal zich onder andere bezighouden met leidinggeven aan de leiders van de gemeente.
De samenkomst is terug te kijken via YouTube.

Nieuws

Thema kringen

In de week van 8 februari gaan we van start met nieuwe thema’s in de kringen. De kringen zullen ook een iets andere vorm hebben. We hebben 6 mooie verschillende Bijbelse thema’s bedacht waar je helemaal van ondersteboven kunt zijn. Die je leven, je kijk op God, op Jezus en jezelf, of de wereldse wetenschap ondersteboven kunnen keren. Hieronder volgt een korte beschrijving van elk thema. Kijk rustig welke je het meest aanspreekt en geef je vervolgens op voor 24 januari. Geef een 1e en een 2e keuze op. We proberen zoveel mogelijk iedereen bij de kring van zijn voorkeur te krijgen. Geef je snel op zodat je de meeste kans maakt om bij de kring van je eerste voorkeur te komen.

De volgende themakringen zijn er:

1) Je leven OndersteBoven en opgeruimd

Als je ervaart dat je wandel in geloof vast aan het lopen is en je naar een leven verlangt waarin dit opgeruimd wordt, zodat je in alle vrijheid ondersteboven kunt leven voor, door en met Jezus, dan is de cursus Vrijheid in Christus iets voor jou.
We leren de waarheid van Jezus toepassen in ons dagelijkse leven Met Jezus’ hulp en de autoriteit die wij in Hem hebben, onze geestelijke strijd aangaan en overwinnen.
We leren leven in de vrijheid die Christus voor ieder van Gods kinderen bedoeld heeft.
Een vrijheid die ons eigen (kleine) denken op zijn kop zet en ons zal helpen het leven in waarheid, vrijheid en tot Gods eer te leven.

Deze kring is op maandagavond.

2) OndersteBoven van de bijbel

Vind jij Bijbelstudie belangrijk en zou je graag meer uit de bijbel willen halen, maar weet je niet zo goed hoe? In deze kring ga je leren hoe je zelf Bijbelstudie kan doen met de inductieve methode. Een bijbelstudiemethode waar je niet veel hulpmiddelen voor nodig hebt en die op veel teksten toepasbaar is. Daarnaast nodigen we mensen uit als gastspreker om iets te delen over hoe zij Bijbelstudie doen. De tweede helft van deze kring gaan we zelf met het geleerde aan de slag. We kiezen samen een Bijbelgedeelte dat we gaan bestuderen en doen samen ontdekkingen. Een kring voor mensen die de mouwen op willen stropen, aan de slag willen en meer willen ontdekken in de bijbel.

Deze kring is op dinsdagavond.

3) Gebed keert de wereld OndersteBoven

Bidden is meer dan het indienen van een verzoek, het is een manier om dicht bij God te komen, om in Zijn aanwezigheid te zijn, om bij Hem uit te rusten en naar Hem te luisteren! We gaan kijken wat de Bijbel ons leert over gebed en het ook in praktijk brengen.
Wanneer je samen bidt is dit extra bijzonder. Je komt dan als broers en zussen bij de Vader, elk met je eigen verhaal, maar tegelijk één in je aandacht voor God.
Wil jij de kracht van gebed ontdekken en groeien in je gebedsleven. Doe dan mee met deze kring, je bent van harte welkom!

Deze kring is op dinsdagavond.

4) Wereldse ‘waarheden’ OndersteBoven

The Truth Project is een hele goede en uitdagende cursus voor iedereen die het Bijbelse en christelijke wereldbeeld beter wil begrijpen. In twaalf lessen behandelt Dr. Del Tackett allerlei thema’s die daarmee samenhangen zoals waarheid, filosofie, ethiek, wetenschap, de samenleving, de mens, God, geschiedenis, politiek en werk.
Deze serie werd ontworpen om je mee te nemen op een begeleide wereldbeschouwelijke tour, aan de hand van de opeenvolgende punten van het ‘kompas van de wereldbeschouwing’. Het kompas leid je om na te denken over vier fundamentele thema’s: waarheid, God, mens en de sociale orde. Tijdens de les trachten we een logisch, systematisch kader te bouwen om de verschillende waarheidsclaims die we onderweg tegenkomen te organiseren en evalueren. Ons uiteindelijke doel is niet zomaar kennis te vergaren, maar God aanschouwen, en te worden veranderd tijdens het proces.

Deze kring is op woensdagavond.

5) OndersteBoven van Jezus

De meesten van ons noemen zich een volgeling, een discipel, van Jezus.
Maar wat is dat eigenlijk, wat houdt dat in? We doen vaak ons best om zo te leven als Jezus van ons vraagt. Maar het is veel meer dan dat. In deze studie zul je ontdekken dat een discipel van Jezus niet iets is wat je naast je dagelijkse leven erbij doet, een discipel van Jezus BEN je. Het vraagt volledige overgave, totale inzet en bovenal een diepe innerlijke overtuiging. Voor al het andere ben je in de eerste plaats discipel van Hem. Dat kan alleen als je heel dicht bij Hem komt. Met deze studie willen we heel dicht bij Jezus komen, onder de indruk raken van Wie Hij werkelijk is. Deze studie gaat niet alleen óver het leven van Jezus, het is een oproep tot ‘Jezus leven’. Hoe kunnen wij volgen in het ritme van de Rabbi en steeds meer op Hem gaan lijken?

Deze kring is op donderdagavond.

6) Je wereld OndersteBoven ….

Korinte was een levendige havenstad. Je zou ook kunnen zeggen: een wereldstad, met alles wat daarbij hoort. Mensen uit alle landen deden op hun reizen de stad aan. Ze zochten daar vertier, deelden hun ideeën en hoorden de laatste nieuwtjes. Dan komen er nieuwe reizigers die vertellen over Jezus Christus. Mensen komen tot geloof en dat keert hun leven en wereld compleet OndersteBoven.
Tijdens deze kring duiken we in de eerste brief aan de Korintiërs. Weet je waarom? Omdat we het heerlijk vinden om met elkaar de Bijbel open te slaan en daar samen mooie ontdekkingen in te doen. En dan niet omdat we meer kennis willen. We weten dat God ons door zijn Woord lessen geeft voor ons eigen dagelijkse leven. Van ons mag daarbij best wat OndersteBoven gekeerd worden. In ons eigen leven en hopelijk in dat van onze stad.
Als je net zo graag de Bijbel openslaat en benieuwd bent hoe de Here God daar doorheen in ons leven zal gaan werken, dan ben je meer dan welkom!

Deze kring is op donderdagavond

(Klik op een thema voor meer informatie.)