Doopdienst

Op zondag 15 oktober worden er 4 mensen gedoopt. We beginnen met een samenkomst, gewoon om 10 uur, in het kerkgebouw de verrezen Christus. Daarna zullen de dopelingen naar zwembad Josefien gaan, waar de doop zal plaats nemen tussen 12:00 en 13:00. U bent van harte uitgenodigd om bij de doop aanwezig te zijn.