Jaarlijks: 2023

Nieuws

Doopdienst

Op zondag 15 oktober worden er 4 mensen gedoopt. We beginnen met een samenkomst, gewoon om 10 uur, in het kerkgebouw de verrezen Christus. Daarna zullen de dopelingen naar zwembad Josefien gaan, waar de doop zal plaats nemen tussen 12:00 en 13:00. U bent van harte uitgenodigd om bij de doop aanwezig te zijn.

Nieuws

Gebedswandeling

Op maandag 24 april (2 weken na Pasen) gaat er weer een gebedswandeling zijn.
We verzamelen om 19.00 uur in de Link
Iedereen is van harte welkom, ook als je niet goed kunt lopen en gewoon binnen wilt blijven bidden.