Met ingang van het tweede kwartaal van 2019 halen we eens per kwartaal een extra collecte op, voor een bijzonder doel buiten. Elke tweede zondag van het kwartaal zal in de samenkomst het bijzonder doel voor de collecte bekend gemaakt worden. De daarop volgende (derde) zondag van het kwartaal wordt de extra collecte voor dit doel opgehaald.

Afgelopen zondag (21 april) werd de eerste extra collecte opgehaald. De opbrengst hiervan is voor de Bijbelvereniging, voorheen bekend als de Nederlandse Gideons.
“De Bijbelvereniging plaatst gratis Bijbels in overnachtingslocaties, waaronder hotelkamers, vakantiehuisjes, ziekenhuizen, gevangenissen en scheepshutten.

Daarnaast verstrekt de vereniging kosteloos Bijbeluitgaven aan diaconale instellingen, evangelisatiecommissies, missionaire werkgroepen, asielbezoekers, vluchtelingenwerkers, gevangenispastors, verplegenden, ouderenbezoekers, pastoraal werkers en warmhartige christenen.

Met als doel: het Evangelie van Jezus Christus dichtbij de mens, dichtbij de lezer te brengen.”

www.bijbelvereniging.nl