Op zondag 15 maart hebben we een doopdienst. Wil je je laten dopen, meld je dan bij Wil.
We beginnen met een samenkomst, gewoon om 10 uur, in Keenter Hart. Daarna zullen we naar zwembad Josefien gaan, waar de doop zal plaats nemen tussen 12:00 en 13:00. Na afloop zullen we nog teruggaan naar het Keenter Hart voor een feestelijk samenzijn.