Het is niet het eerste wat je zou verwachten in deze tijd waarin verschillen worden uitvergroot, maar in Weert kan het. Twee kerken hebben hun verschillen overbrugd en gaan samen verder in de overtuiging zo actiever deel te kunnen nemen aan het gemeenschapsleven in de stad.

De leden van House of Worship Weert en Baptistengemeente Weert hebben unaniem ingestemd met een fusie tussen beide kerkgemeenschappen. De nieuwe kerk zal verder gaan onder de naam Christengemeente Nieuw Leven en iedere zondag om 10:00h samenkomen in het Keenterhart in Weert.

“Kerken spelen vandaag de dag niet zo’n actieve rol in de Weert”, zegt Benno van Mersbergen, oudste in de Christengemeente. “Dat is jammer, want de kerk is een warme gemeenschap met een grote onderlinge betrokkenheid die de liefde van God graag uitdeelt door zich dienstbaar op te stellen.” Zijn collega Wim Baake vult aan “door samen verder te gaan combineren we de talenten die God ons heeft gegeven. We vullen elkaar aan, waardoor we samen kerk zijn beter handen en voeten kunnen geven. De verschillende onderdelen zoals muziek, onderwijs, kinderwerk en pastoraat hebben allemaal een impuls gekregen door het samengaan.”

De derde oudste, Michiel Hollander vertelt enthousiast “verschillende mensen uit Weert en omgeving zijn al een kijkje komen nemen bij Christengemeente Nieuw Leven en geven aan dat ze onze manier van kerk zijn heel persoonlijk en eigentijds vinden. We hopen samen nog meer mensen aan te spreken in de ontdekkingsreis naar een nieuw leven met God in de 21e eeuw.”