Baptistengemeente en House of Worship samen verder als Christengemeente Nieuw Leven

Onder de vlag van Christengemeente Nieuw Leven gaan de Baptistengemeente en House of Worship verder in Weert. Best bijzonder dat twee kerkgenootschappen met elkaar fuseren. Zeker als je naar de kerkgeschiedenis kijkt met de vele kerkafscheidingen. In gesprek met de oudsten Wim Baake, Michiel Hollander en Benno van Mersbergen, ontdek je al snel wat ze bindt: de liefde voor Jezus (zoon van God).

Foto van de oudsten

De oudsten: Wim Baake, Michiel Hollander en Benno van Mersbergen (van links naar rechts)

“We lijken op elkaar en vullen elkaar goed aan,” merkt Michiel op. Bij de Baptisten ligt het accent op bijbelonderwijs, bij House of Worship speelt muziek een belangrijke rol. “Nu we samen zijn, vullen we elkaar aan.” Wim voegt hieraan toe: “Zingen raakt je hart. Door te zingen ervaar je vrijheid in je hart. Volgens kerkvader Augustinus is zingen twee keer bidden.”

House of Worship is sinds 2008 actief in Weert. Het is een klein zelfstandig kerkgenootschap, te vergelijken met een Pinkstergemeente. Op zondag kwamen zo’n 25 mensen samen in de Link aan de Molenpoort. De Baptistengemeente bestaat al langer in Weert. Met zo’n vijfenvijftig mensen hielden zij hun samenkomsten in het Rode Kruisgebouw op de Boerhaavestraat en later verhuisden ze naar het Keenterhart. Door het samengaan, telt de Christengemeente Nieuw Leven nu zo’n vijfenzeventig tot tachtig mensen. Op allerlei fronten zorgt dit voor meer levendigheid. “Het mooie is dat je nieuw talent ziet ontstaan. Mensen die zichzelf vroeger niet in het muziekteam zagen, zien nu hoe fijn het is om samen muziek te maken en willen dat ook. Als oudsten merken we positieve veranderingen. Waren we eerst met z’n tweeën, nu zijn we met z’n drieën, ondersteund door zes diakenen. Je overlegt meer met elkaar en door de open sfeer scherp je elkaar,” vertelt Benno.

Bij het samengaan van de twee kerkgenootschappen is niet over een nacht ijs gegaan. Een jaar lang zijn er iedere maand diepgaande gesprekken gevoerd. “Waar vinden we elkaar, waarin verschillen we van elkaar? “We hadden ook kunnen kiezen om het te laten bij intensieve samenwerking. Maar het is zoveel mooier om als gelijkwaardige partners samen op te trekken,” zegt Michiel. De eerste contacten stamden uit de tijd van Weert 600 jaar stad in 2014. Tijdens het Grootste Ontbijt op de singels konden mensen op het Mooiste Bijbelverhaal stemmen. Daarna zijn de contacten meer en meer geworden.

Hoe zorg je voor draagvlak voor de fusie onder de leden van de beide kerkgenootschappen? “Vanaf het begin zijn we daar heel open en transparant in geweest,” verduidelijkt Michiel. “We vertelden tijdens de diensten over de vorderingen, maar we zijn ook persoonlijk bij iedereen op bezoek geweest. Mensen konden hun vragen en zorgen uiten.” Op 8 april volgde een gezamenlijke informatiedag en op 6 mei stemden zowel de leden van House of Worship als de leden van de Baptistengemeente unaniem voor het samengaan. De eerste gezamenlijke kerkdienst was op 3 juli 2017 in het Keenterhart.

De leden mochten meedenken over de naam van de nieuwe kerkgemeenschap. In de kerk stond een ideeënbus. Uit de ingediende ideeën is gekozen voor de naam Christengemeente Nieuw Leven. “Christengemeente, omdat we een plek voor iedereen willen zijn. Niet in vakjes denken. Iedereen is welkom die God zoekt, die in Jezus gelooft (als redder) en Hem wil volgen in zijn of haar leven,” legt Wim uit. Benno vervolgt: “Met Nieuw Leven willen we uitdrukken dat de liefde van Jezus iets toevoegt aan je leven, het is niet meer zoals het was. We hebben een geweldig verhaal te vertellen en dat willen we op een eigentijdse en herkenbare manier doen. Geloven kan ook anno 2017.”