In mei en juni gaan we in een serie zeven preken door de brief van Paulus aan de Efeziërs heen. De Bijbeltekst uit Efeziërs, waarover gepreekt wordt, staat van te voren vast zodat iedereen thuis al kan “voor”-lezen.
We willen de brief aan de Efeziërs bekijken vanuit een hemels perspectief.

  • Wat is het plan van God, dat Hij al had van voor de schepping?
  • Wat is de betekenis van wat Jezus Christus heeft gedaan, en hoe regeert Hij?
  • Wat betekent dat voor de wereld, voor ons, voor de gemeente / Zijn kerk, met betrekking tot geestelijke machten en overheden?

Kortom, wat is het grotere plaatje van alles wat wij zien en meemaken? We komen dan verschillende thema’s tegen.
Over bekering en een nieuw leven leiden. Over maatschappelijke verhoudingen en relaties.
Maar ook: Wat is een gemeente, hoe functioneert die? Wat weten we over geestelijke machten en hoe treden wij die in Christus tegemoet? Hoe zal Gods eeuwige plan uitgewerkt gaan worden?
Het wordt een spannende ontdekkingsreis, en ook leerzaam.

Datum Spreker Bijbelgedeelte Titel
5-5-2019 Michiel Ef.1:1-14 Gods handelen en onze positie
12-5-2019 Margreth Ef.1:15-2:10 Overgegaan van duisternis naar licht
19-5-2019 Wim Ef.2:11-3:9 Eenheid onder Joden en heidenen
26-5-2019 Benno Ef.3:8-4:16 God verheerlijkt Door zijn gemeente
16-6-2019 Michiel Ef.4:17-5:20 Volg het voorbeeld van Christus
23-6-2019 Margreth Ef.5:21-6:9 Relaties: huwelijk, gezin en maatschappij
30-6-2019 Wim Ef.6:10-24

Lucas 4:1-19

Geestelijke strijd, gebed, voorbede