Aanstaande zondag, 21 juli, wordt er een extra collecte opgehaald. De opbrengst van deze collecte gaat naar de zendelingen in Albanië waar we als gemeente mee in contact staan.

Elk kwartaal halen we een extra collecte op, voor een bijzonder doel buiten de gemeente. Elke tweede zondag van het kwartaal zal in de samenkomst het bijzonder doel voor de collecte bekend gemaakt worden. De daarop volgende (derde) zondag van het kwartaal wordt de extra collecte voor dit doel opgehaald.